Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

NAM en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe CAO

De vakbonden FNV en CNV en de directie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) hebben op woensdag 2 juni hun akkoord gegeven op een nieuwe CAO. Het akkoord kwam tot stand na een drietal onderhandelingsronden. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar, van 1 maart 2010 tot 1 maart 2011.

Op woensdag 12 mei werd er een principeakkoord gesloten. De bonden hebben het voorstel aan hun leden voorgelegd en die hebben ermee ingestemd. Daardoor is de CAO nu definitief. Bij de NAM zijn rond de 1800 medewerkers actief; van hen vallen bijna 500 medewerkers onder de CAO.

Hieronder op hoofdlijnen de voornaamste afspraken uit het akkoord:

  • 1% algemene structurele loonsverhoging per 1 januari 2011.
  • Uitbetaling van een eenmalige (bruto)uitkering van 250,- euro per 1 juli 2010.
  • Voor dit cao-jaar zijn er opnieuw afspraken gemaakt ten aanzien van NAM’s werkgelegenheidsinspanningen. De NAM stelt gedurende deze periode een budget van 850.000,- euro beschikbaar. Hiervoor zullen projecten worden ondersteund voor mensen met een achterstandssituatie op de arbeidsmarkt, zal een specifiek project worden opgezet ten behoeve van ‘Wajong’ jongeren, zullen de mogelijkheden voor technisch onderwijs worden uitgebreid in Noord-Nederland en tevens worden er scholingsprojecten vanuit FNV en CNV Internationaal ondersteund. 

In een reactie op de bereikte overeenstemming zei Reinoud Bruinier, manager personeelszaken bij de NAM: “Het waren constructieve gesprekken. Gegeven de onzekere economische situatie in Nederland ben ik tevreden met het resultaat, ik ben ervan overtuigd dat de gemaakte afspraken goed passen in het huidige tijdsbeeld.”