Jump menu

Main content |  back to top

Persberichten

NAM, Gasunie en GasTerra onthullen ontwerp kunstwerk A7

Uit het Groningen-gasveld werd 50 jaar geleden voor het eerst gas gewonnen. Een heuglijk feit dat gevierd mag worden. Het gas uit het Groningen-veld markeerde het begin van de Europese gasmarkt en heeft de afgelopen decennia een grote rol gespeeld in de welvaart van Nederland. En dat zal nog lang zo blijven; de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) verwacht uit het veld nog zeker een vijftigtal jaren gas te kunnen winnen.

Ter herinnering aan de eerste gasproductie bieden de NAM, Gasunie en Gasterra een kunstwerk aan de gemeente aan waar het destijds allemaal gebeurde: de gemeente Slochteren. Het ontwerp maakte Roelf Venhuizen, directeur van de NAM, namens de drie partijen vandaag bekend. Vlakbij de oorspronkelijke NAM-locatie, in de berm van de snelweg A7, komt een driedimensionaal kunstwerk van 8x8x6 meter. De ontwerper is Marc Ruygrok.

“Hoe krijg je vat op een onderwerp dat fundamenteel onzichtbaar is?”, was een vraag waar Ruygrok mee speelde. “Dichterbij dan het molecuul kun je niet komen”. De vluchtigheid van gas wordt weergegeven door een immens groot molecuul, ogenschijnlijk luchtig maar heel solide als een ‘push-pin’ op een landkaart geprikt. Hier is het. Hier is het gas.

De locatie van het kunstwerk benadrukt de vluchtigheid. Gesitueerd op de middenberm is het onbereikbaar, verkeer rijdt er snel voorbij. “Dit geeft dynamiek aan het kunstwerk, het geeft zo stof tot discussie en conversatie”, aldus Ruygrok.

Het kunstwerk zal in juni 2009 officieel worden onthuld. In deze maand vinden in de regio Groningen diverse evenementen plaats rondom het 50-jarige bestaan van het Groningen-veld. Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.groningengas50.nl