Jump menu

Main content |  back to top

Nieuws over de NAM

Minister Verhagen geeft startsein hernieuwde oliewinning Schoonebeek

Op 24 januari gaf minister Maxime Verhagen (EL&I) tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële startsein voor de hernieuwde oliewinning in en rond Schoonebeek. Met nieuwe innovatieve technologie wint de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) er nu opnieuw olie, nadat het in 1996 de productie stopte en alle installaties verwijderde. Een combinatie van nieuwe innovatieve technieken maakt herontwikkeling van het olieveld weer mogelijk. Door horizontale putten en lagedruk-stoominjectie in combinatie met moderne hoogrendementspompen verwacht de NAM de komende 25 jaar nog zo’n 120 miljoen vaten olie uit het veld te kunnen produceren.

Minister Verhagen bracht maandag een werkbezoek aan het olieveld in Schoonebeek en sprak de genodigden toe voordat hij symbolisch de oliekraan opendraaide en daarmee het startsein gaf voor de hernieuwde oliewinning. In zijn speech stond Verhagen stil bij het belang van techniek en innovatie en benadrukte hij het belang van het benutten van de Nederlandse bodemschatten voor de economie. Ook gaf de minister Schoonebeek erkenning als oliedorp, vroeger en nu.

Bart van de Leemput, directeur van de NAM, is verheugd met deze belangrijke mijlpaal. “De NAM keert terug naar haar geboorteplaats, en daar ben ik enorm trots op. De afgelopen jaren hebben honderden vakmensen keihard gewerkt om dit mogelijk te maken. Het totale project staat garant voor een van de meest moderne olieproducties in Europa.”

Het olieveld Schoonebeek, dat werd ontdekt in 1943, is het grootste onshore olieveld van noordwest Europa. Tussen 1947 en 1996 heeft de NAM 250 miljoen vaten van de aanwezige één miljard vaten olie uit het Schoonebeeker olieveld gewonnen. In 1996 staakte de NAM de oliewinning in Schoonebeek vanwege de lastige winbaarheid van de taaie, stroperige olie met de toenmalige technieken en infrastructuur. Eind 2007 nam de NAM, samen met partner Energie Beheer Nederland B.V. het besluit om opnieuw olie te gaan winnen in Schoonebeek.

In februari 2009 werd de eerste put geboord. In januari 2011 is opnieuw gestart met de oliewinning. Omdat er nog voldoende natuurlijke druk in het olieveld zit kan er eerst nog zonder geavanceerde stoominjectie olie geproduceerd worden. Zodra de druk in het veld gedaald is zal gestart worden met stoominjectie, naar verwachting in de zomer van 2011. Het hele jaar zal er nog gebouwd en geboord worden in Schoonebeek, naar verwachting zal het hele project in 2012 worden opgeleverd.

Oliewinning Schoonebeek in een notendop

Om de nieuwe oliewinning te realiseren worden in en rondom Schoonebeek 18 nieuwe oliewinlocaties gecreëerd, 73 nieuwe putten geboord, 40 hoogredementspompen geplaatst en 54 kilometer pijpleiding aangelegd. Daarnaast wordt een warmtekrachtcentrale en een oliebehandelingsinstallatie gebouwd op het NAM terrein in Schoonebeek. In de aardgasgestookte centrale wordt stoom gemaakt. Om de benodigde stoom te krijgen wordt ultrapuur water betrokken van de NieuWater fabriek in Emmen. Het water wordt in de warmtekrachtcentrale efficiënt tot stoom verhit terwijl gelijktijdig ook elektriciteit wordt opgewekt. Negentig procent van de opgewekte elektriciteit wordt aan het openbare elektriciteitsnet geleverd. In de oliebehandelingsinstallatie wordt de olie geschikt gemaakt voor export per ondergrondse pijpleiding naar de BP raffinaderij in Duitsland. Het water dat meekomt bij de olieproductie wordt per ondergrondse leiding naar Twente vervoerd en daar wordt het in lege aardgasvelden geïnjecteerd. Het aardgas dat vrijkomt bij de oliewinning wordt hergebruikt in de warmtekrachtcentrale.

Het Schoonebeek project wordt gefaseerd opgestart. Meer dan tweederde van de putten zijn reeds geboord en het grootste deel van de hoogrendementspompen staan in het landschap als moderne opvolgers van de traditionele jaknikkers. De bovengrondse pijpleidingen die de locaties met elkaar verbinden en zorgen voor stoomaanvoer en olieafvoer liggen in het landschap en zijn aangesloten op de oliebehandelingsinstallatie. In Twente zijn de locaties gereed voor waterinjectie. Aan de warmtekrachtcentrale zal heel 2011 nog gewerkt worden, deze zal als laatste worden geïntegreerd in het project.

Kijk voor meer informatie op de speciala pagina over het Schoonebeek-project.

Oliewinning Schoonebeek in een notendop

NAM directeur Bart van de Leemput en minister Maxime Verhagen (EL&I) tijdens het werkbezoek aan Schoonebeek voorafgaand aan het officiële startsein voor de herontwikkeling van het olieveld.