Jump menu

Main content |  back to top

Aardgas+ De Wijk

In de tweede helft van 2016 worden er zeven nieuwe putten geboord in zowel Koekange als Echten. Dit zijn nieuwe putten in het De Wijk-gasveld. In dit veld wordt met behulp van stikstof gas gewonnen.

Ameland

NAM wint al ruim dertig jaar aardgas op en nabij Ameland onder de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Op dit moment is de jaarlijkse aardgasproductie van NAM bij Ameland gelijk aan het jaargebruik van alle huishoudens in de provincie Friesland

Aardolieveld Schoonebeek

In 2015 stopte de olieproductie vanwege de noodzaak om de leiding in Overijssel te repareren. Bij olieproductie komt namelijk formatiewater mee naar boven. Dat water gaat via die leiding weer terug de ondergrond in. De olieproductie start in augustus 2016 weer.

Assen

NAM wint al sinds 1968 aardgas in de gemeente Assen. Er zijn in totaal vijf gasvelden, waarvan wij uit drie gas produceren. In het najaar van 2015 werd de laatste put geboord in Assen-Noord.

Boring twee nieuwe putten op lokatie Middelie

NAM is van plan op de locatie Middelie-300 aan de Havermeerweg in Noordbeemster twee nieuwe putten te boren. Deze putten gaan gas produceren uit het Middelie-gasveld. De eerste boring vindt naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2015 plaats.

Hardenberg

In de gemeente Hardenberg liggen meerdere gasvelden en zijn er veertien locaties. NAM is vaak in de buurt, en ook vaak zichtbaar en hoorbaar. In de eerste helft van 2016 hebben we vlakbij Hardenberg een oude put opgeruimd en afgesloten.

Coevorden

Coevorden is de eerste gemeente in Nederland waar aardgas werd gevonden. Het olieveld Schoonbeek ligt voor de helft in de gemeente Coevorden. NAM en Coevorden hebben dus een heel lange historie. Er zijn veel NAM-locaties. Er vinden dan ook voortdurend activiteiten plaats, zoals halverwege 2016 het opruimen van een oude put in Oosterhesselen.

Interactieve landkaart

Al onze locaties op land en op zee zijn te bekijken op deze interactieve landkaart. Vind onze bronnen van energie, inclusief een korte uitleg van wat er op elke locatie gebeurt.

Maasland

NAM studeert op het aanleggen van een nieuwe gaswinningslocatie bij Maasland. Naar verwachting zal daar in circa tien jaar tijd 300 miljoen m3 gas gewonnen worden.

Norg

Om aan de capaciteitsvraag bij een dalende druk in het Groningen-veld te kunnen blijven voldoen, werkt NAM aan uitbreiding van de ondergrondse gasopslag Norg.

Ridderkerk

NAM onderzoekt de mogelijkheid om in de toekomst aardgas te winnen bij Ridderkerk en is hierover in overleg met de gemeente. NAM vermoedt de aanwezigheid van een relatief klein gasveld op een diepte van circa 3 kilometer.

Rotterdam – Korperweg

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is NAM actief in Rotterdam in Schiebroek, Havengebied en in Charlois met in totaal 28 actieve olieputten.

Rotterdam - Schiebroek (Berkel)

De voormalige oliewinningslocatie Berkel in de Rotterdamse wijk Schiebroek wordt momenteel opgeruimd. Met behulp van een boortoren worden de putten ondergronds afgesloten. Erna wordt de locatie in oorspronkelijke staat teruggebracht. De werkzaamheden gaan een aantal jaren duren.

Schaapbulten

Twintig NAM-locaties in het Groningen-gasveld krijgen vanaf 2017 een tweede compressor. NAM streeft ernaar om eind 2013 de locatie Schaapbulten omgebouwd te hebben.

Ternaard

Ten noorden van het dorp Ternaard in Noordoost Fryslân ligt één belangrijk kleine veld, het Ternaard-gasveld. NAM wil over enkele jaren aardgas gaan winnen uit dit gasveld.

Waddenzee

Onder de Waddenzee liggen meerdere kleine gasvelden, die samen een relatief grote hoeveelheid gas bevatten. Sinds 2007 wint NAM dit gas, zonder negatieve gevolgen voor de natuur

Waterinjectie in Twente

De waterinjectie start begin augustus 2016 weer nadat de olieproductie een jaar stil heeft gelegen vanwege de reparatie van de watertransportleiding.