Jump menu

Main content |  back to top

Vanaf de locatie Witten gaan we twee putten boren. De eerste putloopt naar gasveld Assen-Zuid. De tweede put loopt naar Eleveld-Noord.

De werkzaamheden nemen ongeveer vier maanden in beslag. Begin juli is gestart met de verhuizing en plaatsing van materiaal dat nodig is voor de aanstaande boring op de locatie. Als de boorwerkzaamheden afgerond zijn vertrekt de toren naar een volgende klus en verandert er niets op de locatie.

Sinds 1994 wint NAM al aardgas vanaf de gaswinningslocatie Assen. In het voorjaar van 2009 heeft NAM vanaf deze locatie een extra put geboord om een gasreservoir te bereiken. De gasvelden in en om Assen bestaan uit verschillende blokken. Om twee geïsoleerde blokken te bereiken is NAM van plan om vanaf de locatie Witten twee nieuwe putten te boren.

Gasveld Assen-Zuid

Een van de nog te boren putten gaat naar een gasreservoir dat nog niet eerder is aangeboord en dus ook niet eerder aardgas geproduceerd heeft. Het reservoir ligt richting het Asserbos in de buurt van het NAM-kantoor en draagt de naam Assen-Zuid. NAM heeft de gewoonte om velden namen te geven.

Gasveld Eleveld-Noord

De tweede put die geboord wordt vanaf locatie Assen gaat onder het NAM kantoor door richting het dorpje Eleveld en draagt de naam Eleveld-Noord. Zo komt het dat dit aardgasveld onder Assen-Zuid ligt, maar niet zo heet. Het gaat hier om een geïsoleerd aardgasreservoir dat bij een bestaand gasveld hoort maar iets zuidelijker ligt.