Jump menu

Main content |  back to top

Landlocatie Ameland-Oost-1 (AME-1)

Landlocatie Ameland-Oost-1 (AME-1)

Op de oostkant van Ameland is sinds 1986 een bemande productielocatie met zeven productieputten en een kantoor voor de medewerkers. De locatie is omgeven door duinen en is ingepast in het landschap. Het natuurgebied breidde zich de afgelopen jaren uit rondom de locatie.Het aardgas dat NAM op de locatie produceert wordt via een pijpleiding naar het gasproductieplatform Ameland-Westgast-1 getransporteerd. Op de landlocatie werken drie vaste medewerkers van NAM.

Productieplatform Ameland-Westgast-1 (AWG-1)

Productieplatform Ameland-Westgast-1 (AWG-1)

Drie kilometer ten noorden van Ameland bevindt zich een gasproductieplatform dat vanaf het strand zichtbaar is. Dit platform is in 1984 geplaatst en staat in verbinding met zeven gasproductieputten van waaruit NAM het aardgas wint.

Daarnaast staan op het platform gasbehandelingsinstallaties om het aardgas voor te behandelen. Bij deze behandeling vindt een eerste scheiding van gas, water en aardgascondensaat plaats. AWG fungeert als een moederplatform.

Ook het aardgas van de landlocatie Ameland-Oost-1 en van het onbemande satellietplatform Ameland-Oost 2 wordt hiervoor naar Ameland-Westgat-1 getransporteerd. Via een andere transportleiding gaat het aardgas na behandeling naar Uithuizermeeden in Groningen.

Hier wordt het gas verder behandelt voor gebruik. Aanvankelijk was het plan om de gasbehandelingsinstallaties op de landlocatie neer te zetten. Inwoners en belanghebbenden gaven er de voorkeur aan om deze installaties op het platform te plaatsen.

Daarnaast is er aangepaste verlichting zodat het platform in het donker minder opvalt. Op het platform werken circa tien medewerkers van NAM. Een helicopter brengt en haalt de medewerkers.

Ameland-Oost-2 (AME-2)

Ameland-Oost-2 (AME-2)

Op twee kilometer ten noorden van Ameland staat een onbemand satelliet platform dat in 1983 is gebouwd. NAM plaatste het platform op deze plek om de westelijk gelegen delen van het aardgasveld te bereiken. Dit platform staat in verbinding met drie productieputten waarmee NAM aardgas wint.