Jump menu

Main content |  back to top

Joop Marquenie heeft jarenlang bij NAM gewerkt en hij heeft deze excursies opgezet. Na zijn pensionering is hij deze blijven organiseren. Uiteenlopende opleidingen hebben belangstelling om op Ameland te kijken naar wat daar gebeurt.

Gaswinning op land en voor de kust, onderzoek naar effecten hiervan op de verschillende natuurgebieden en voorbeelden van natuurherstel. De excursies bestaan dan ook uit een aantal vaste onderdelen: uitleg over gaswinning,  geologie en onderzoeks- en monitoringsprogramma’s. 

Studenten fietsen over het eiland  en bezoeken de landlocatie van NAM, de onderzoeksgebieden zoals de duinvalleien en de kwelders.  Met kaplaarzen aan onderzoeken zij ook het Wad.

Johan Krol, werkzaam als ecoloog bij Natuurcentrum Ameland en als onderzoeker voor de Bodemdalingscommissie, neemt deze veldexcursies voor zijn rekening. Afhankelijk van de opleiding nodigt NAM gastsprekers uit. Ook vogeltellers, die vanaf de jaren zeventig de vogelstand op Ameland nauwgezet volgen, tonen de studenten deze aspecten van het onderzoek op Ameland.

Aan de excursies nemen 20 tot 30 studenten deel en duurt meestal drie dagen. De deelnemers studeren geologie, mijnbouw, biologie of milieukunde aan universiteiten of hogescholen. De Van Hall Hogeschool uit Leeuwarden geeft haar milieukundecursus gedurende vijf dagen op Ameland.

De studenten maken gebruik van de monitoringsresulaten van het bodemdalingsonderzoek en vervullen zelf een actieve rol bij het uitgebreide veldonderzoek naar flora en fauna in de natuurgebieden.

Voor meer informatie over de studiebijeenkomsten kan contact worden opgenomen met Joop Marquenie joop.marquenie@gmail.com.

NAM studiebijeenkomsten Ameland