Jump menu

Main content |  back to top

Al in de jaren zestig zijn de gasvooraden hier ontdekt. Door de complexe geologische ondergrond duurde het echter nog vele jaren voordat gasproductieputten werden geboord. Toen  het veld  aangeboord was bleek dat veel aardgas onder zeer hoge druk aanwezig was.

Het Ameland gasveld is na het Groningen-gasveld het grootste  gasveld van Nederland. De komende jaren gaat NAM nog enkele putten op zee boren. Het is nog niet precies bekend wanneer dit gaat plaatsvinden.

Na overleg met betrokken partijen zijn inmiddels een aantal benodigde vergunningen reeds verleend dan wel aangevraagd.  Voor het boren van zo’n put plaatst NAM dan een tijdelijk boorplatform gedurende enkele maanden naast het bestaande productieplatform.

Over Gaswinning en Ameland