Jump menu

Main content |  back to top

Boortoren in landschap

In juli 2013 is NAM gestart met het boren van een nieuwe put op bestaande locatie Blijham aan de Driepoldersweg in Wedde. NAM verwacht 0,5 miljard m3 aardgas aan te treffen. Met deze hoeveelheid kan de provincie Groningen circa één jaar lang van gas worden voorzien.

We verwachten de komende tien jaar de half miljard kuub aardgas te winnen. Locatie Blijham is in 1984 in productie genomen en heeft inmiddels twee miljard m3 aardgas opgeleverd. Het gasveld is een van de 175 relatief kleine gasvelden die NAM in productie heeft. Het staat niet in verbinding met het Groningen-gasveld in Slochteren en is ongeveer 5000 keer kleiner dan het Slochteren-gasveld. De kans op aardbevingen is hier dan ook klein. Aardbevingen komen sporadisch voor in kleine gasvelden.

Over de boring

Begin juli is NAM begonnen met de boring. Normaal gesproken duurt een boring ongeveer acht weken. Echter in dit geval blijft NAM langer op locatie omdat de eerste boring halverwege is gestopt. Om de gasvoorraad toch aan te kunnen spreken is daarom aansluitend en na het afdichten van de eerste put begonnen met een tweede boring.

Dit heeft tot gevolg dat de boorinstallatie langer op locatie blijft en ook gedurende die tijd 24 uur per dag, 7 dagen per week actief zal zijn. De verwachting is dat de werkzaamheden tot ongeveer in de derde week van november duren.

Daarna halen we de boortoren weg en wordt deze naar een andere locatie gebracht. Dit zal leiden tot extra transportbewegingen in de maand november.

Wat merkt u van een boring?

Een boring kan niet ongemerkt plaatsvinden. De boortoren is 46 meter hoog. Het opbouwen en afbreken van de boortoren duurt een week. In die periode moeten we veel materiaal aan- en afvoeren. Maar ook tijdens de boorwerkzaamheden zal er meer vrachtverkeer zijn. We nemen maatregelen om de overlast te beperken:

  • Om materieel naar de locatie te brengen, vinden extra transporten plaats. De rijroute is  afgestemd met de gemeente en onze vervoerders vermijden woonkernen.
  • Omdat de boring dag en nacht doorgaat, gebruiken we ’s nachts kunstlicht. De lampen zijn zoveel mogelijk afgeschermd. Zo beperken we uitstraling naar de omgeving.
  • We meten het geluid continu. Als we de afgesproken geluidsgrens overschrijden, passen we de werkzaamheden aan. Op en rondom de locatie zijn voorzorgsmaatregelen genomen om het geluid zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten?

Hebt u vragen over deze locatie? U kunt ze stellen aan onze Land en Lease adviseurs.