Jump menu

Main content |  back to top

Bij de winning van aardgas komt water mee naar boven. NAM scheidt dit water boven de grond van het aardgas. Vervolgens wordt het water op een andere plek in een watervoerende laag in de diepe ondergrond geïnjecteerd. Dat gebeurt al een aantal decennia in Borgsweer. Omdat de huidige putten slijtage vertonen, moeten we een nieuwe put boren. 

NAM injecteert al sinds jaar en dag water in de bodem in het Groningse Borgsweer. De twee putten die NAM gebruikt om water te injecteren, beginnen te slijten. Dat komt vooral doordat veel productiewater zout is.  Om ook in de toekomst voldoende water te kunnen injecteren in de bodem, is het belangrijk dat NAM een nieuwe put boort. Eén van de twee bestaande putten wordt opgeruimd.

Wanneer vindt de boring plaats?

De NAM gaat volgens planning vanaf half april tot half juli 2013 boren aan de Warvenweg in Borgsweer. In de derde week van april bouwen we de boortoren op. Als de put geboord is, halen we de boortoren weer weg. Dat gebeurt in de eerste week van juli. Daarna komt er alleen een afsluiter. De boring gaat dag en nacht door.

Wat merkt u van de boring?

Een boring kan niet ongemerkt plaatsvinden. Het bouwen en afbreken van de boortoren duurt elk een week. In die periode moeten we veel materiaal aan- en afvoeren. Maar ook tijdens de boorwerkzaamheden zal er meer vrachtverkeer zijn. Om de overlast te beperken, hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • We hebben vaste transportroutes ingesteld. Daarbij wordt  vrachtverkeer door woonkernen zoveel als mogelijk vermeden. Er wordt alleen overdag gereden.
  • Omdat de boring dag en nacht doorgaat, gebruiken we ’s nachts kunstlicht. De lampen zijn zoveel mogelijk afgeschermd. Zo beperken we uitstraling naar de omgeving.
  • We meten het geluid continu. Als we de afgesproken geluidsgrens overschrijden, passen we de werkzaamheden aan. Als dat nodig is, plaatsen we geluidsschermen.

Hoe informeren wij u?

Vroegtijdig is er overleg geweest met de verenigingen voor dorpsbelangen van Borgsweer, Termunten/Termunterzijl en Woldendorp. Kort na Pasen heeft NAM in het Dorpshuis van Borgsweer een inloopavond voor omwonenden gehouden. NAM’ers gaven hier uitleg over de boring en luisterden naar opmerkingen van de bewoners. NAM organiseert voor omwonenden een bezoek aan de boring. De datum wordt bekend gemaakt in onder meer de Woldwagter.

Meer weten?

Hebt u vragen over deze locatie? U kunt ze stellen aan onze Land en Lease adviseurs.