Jump menu

Main content |  back to top

Op deze manier probeert NAM om het gas dat niet goed uit de gesteentelaag stroomt, weer op gang te krijgen. Op onze locatie aan de Burgemeester ten Holteweg in Dalen laten we zeer binnenkort een boortoren verrijzen om reparatiewerkzaamheden aan de put uit te voeren. Deze reparatie wordt eind april en in de maand mei uitgevoerd. Na de werkzaamheden met de boortoren is de verwachting dat het winbare aardgas in de ondergrond weer in productie zal komen.

Hoeveel gas?

Het Dalen-veld is ongeveer 10.000 maal kleiner dan het Groningen-veld, maar heel belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening. De diepte van het veld is ongeveer 3300 meter. NAM hoopt uit het Dalen-veld circa 8.000 miljoen m3 (8 miljard m3) hoogcalorisch aardgas te produceren. Ter vergelijking: een stad als Amsterdam heeft 1 miljard kuub (m3) gas nodig om alle huishoudens van warmte, electriciteit en warm water te voorzien. Met deze hoeveelheid gas kunnen alle inwoners van de gemeente Coevorden zelfs 15 jaar lang gas gebruiken. 

Over de werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de Synergy, een moderne boorinstallatie met een hoogte van ongeveer 30 meter. Op de locatie wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de put reparatie werkzaamheden. Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken, worden indien nodig, op en rondom de locatie diverse voorzorgsmaatregelen getroffen.

Vervoer van de boortoren

Voor het aanvoeren en opbouwen van de boortoren zijn, gedurende een periode van twee weken, circa honderd ritten met vrachtwagens nodig. Als de put reparatie werkzaamheden afgerond zijn vertrekt de toren naar een volgende klus. Er is dan niets zichtbaar anders aan de locatie dan voorafgaand aan de werkzaamheden.

Over gasproductie uit kleine velden

Om nog lang verzekerd te zijn van Nederlands aardgas heeft de overheid in de jaren ’70 besloten om eerst het gas uit kleine velden te produceren. Het gasveld onder Dalen is één van deze velden. We moeten optimaal gebruik maken van onze bodemschatten. Aardgaswinning via dit zogenaamde kleine-veldenbeleid is arbeidsintensiever, maar succesvol. Al deze kleine gasvelden in Nederland leverden tot nu toe evenveel op als het halve Groningen-veld.

Over de rol van aardgas

Aardgas speelt een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Maar gas wordt in de industrie en in de tuinbouw ook gebruikt als brandstof, en het wordt ingezet voor de opwekking van electriciteit. Daarom vormt aardgas samen met zon en wind de duurzame bron van energie. Maar bovenal is aardgas de schoonste fossiele brandstof. In vergelijking met andere fossiele brandstoffen levert het de meeste energie, met de minste CO2-uitstoot. En bij verbranding komt geen fijnstof vrij, zoals bijvoorbeeld bij kolen.

Over duurzaam en veilig werken

Bij alle werkzaamheden van NAM staan duurzaamheid en veiligheid voorop. Dat geldt voor het werk op de locaties, maar ook bijvoorbeeld voor het transport van en naar de boorlocaties. Het opbouwen van een boortoren zorgt al snel voor zo’n honderd transportbewegingen, van veelal zware vrachtwagens. NAM vindt het belangrijk dat de omgeving hier zo min mogelijk mee wordt belast en maakt daarom gebruik van vaste rijroutes en verkeersveiligheidsvoorschriften.

Ontstaan van gas

Gas is miljoenen jaren geleden ontstaan in koollagen van het Carboon-tijdperk. Daarna is gas in de bovenliggende poreuze zandsteen- en kalksteenlagen terecht gekomen. In het Dalen-veld hebben deze gesteentelagen lage porositeit en permeabiliteit. Plaatselijk wordt de stroming van gas vergemakkelijkt door van nature aanwezige open scheurtjes in het reservoirgesteente. Het reservoir wordt afgesloten door een zoutlaag van de Zechsteinformatie.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer P.J. de Bos van de afdeling Omgevingsmanagement en Vergunningen via telefoonnummer (0592) 363881. Buiten kantooruren en bij calamiteiten kunt u contact 24/7 opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer (0592) 364000.