Jump menu

Main content |  back to top

Wat is de stand van zaken?

 • Op dit moment staat de boortoren op de locatie De Wijk-26
 • De eerstvolgende informatieavond is op 23 september in Echten, voor de inwoners van Echten.
 • Op 14 oktober volgt nog een informatieavond; dan voor de buren van locatie 200 en overige belangstellenden.
 • Zaterdag 5 november doen wij mee aan de Open Bedrijvendag Drenthe: u kunt dan onze locatie De Wijk 20 aan de Oshaarseweg bezoeken en van daaruit een bezoek aan de boortoren brengen.

Wat doen we op dit moment?

 • Vanaf eind augustus zijn wij gestart met het boren van zeven nieuwe putten.
 • Inde gasput wordt dan een connectie gemaakt met het gasveld.
 • Daardoor kan het gas naar het oppervlak en naar de gasproductie-installatie stromen
 • In totaal zijn wij bijna een half jaar aan het werk in de gemeente De Wolden.
 • Er zijn meerdere mensen op en rondom de locatie aan het werk en er worden tijdelijk verschillende keten geplaatst om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Op de locatie De Wijk 17 wordt een ‘NAM-camping’ opgericht: daar slapen onze mensen het komende half jaar.
 • Op de pagina Planning kunt u zien wanneer we op welke locatie aan het boren zijn.

Nederland telt 175 gasvelden in de ondergrond

 • Het De Wijk-gasveld is daar één van.
 • Na 65 jaar productie is het De Wijk-gasveld bijna leeg; In het diepe deel is de druk inmiddels zo laag dat het gas nauwelijks meer vanzelf naar boven komt. Daar wordt op dit moment al stikstof geïnjecteerd om op die manier het laatste restje gas te kunnen produceren. In het ondiepe deel, waarin we nu de nieuwe putten gaan boren, is de druk nog redelijk hoog. In dit ondiepe deel kan door middel van stikstof injectie nog een aanzienlijk deel van het gas geproduceerd worden waarbij bodemdaling beperkt en beheersbaar zal blijven door stikstofinjectie en gasproductie te balanceren.
 • Er is tot nu toe bijna 16 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het De Wijk-gasveld.
 • Dankzij de nieuwe techniek stikstofinjectie kan NAM ook de laatste resten gas uit dit veld halen. We noemen dat het Aardgas+ project.
 • De verwachting is dat er in totaal nog 2 miljard m3 gas uit gehaald wordt.
 • Dat is genoeg om alle Drentse huishoudens zes jaar van energie te voorzien.
 • Het duurt vanaf nu nog zo’n 10 tot 15 jaar voordat het veld echt leeg is.

Waarom nog steeds aardgas produceren?

 • Omdat we als inwoners van Nederland aardgas gebruiken voor het verwarmen van huizen, douche- en badwater en voor het koken van eten
 • Elektriciteit wordt voor het grootste gedeelte opgewekt met gas.
 • NAM voert het kleine-veldenbeleid van de Nederlandse regering uit. Dat betekent dat ook het gas uit de kleine gasvelden gewonnen moet worden.
 • Dit is een gasveld waaruit NAM al sinds 1951 gas geproduceerd heeft. Dit project gaat dus om de laatste procenten gas.

Goed om te weten

 • U kunt het geluid van de boortoren volgen via deze speciale link.
 • Op Facebook zijn wij te vinden als NAM in De Wolden
 • Op Twitter zijn wij ook te volgen; via @ NAMbv

Heel goed om te weten

 • Bezorgen wij u overlast? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. Wij kijken dan wat we voor u kunnen doen.
 • Heeft u vragen over de procedures? U kunt dan bellen met onze contactpersoon van de afdeling Vergunningen op telefoonnummer 0592 36 83 20.
 • U kunt 24 uur per dag terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00.

Aardbevingsrisico laag in dit gasveld

Wij begrijpen dat u vragen heeft over eventuele nadelige gevolgen voor u, nu wij in uw buurt zichtbaar aan het werk zijn. Dat begrijpen we, want er wordt veel over die gevolgen geschreven; over bodemdaling, aardbevingen en schade aan huizen. Vandaar dat wij het belangrijk vinden u vooraf goed te informeren. Een boring zelf veroorzaakt geen aardbeving.

Een eventuele beving ontstaat tijdens het proces daarna, het winnen van gas. Door de daling van de druk in de ondergrond als gevolg van gaswinning kunnen spanningsveranderingen optreden. Dit kan leiden tot plotselinge bewegingen langs bestaande natuurlijke breuken, waardoor een lichte aardbeving plaatsvindt. Boven het De Wijk-veld is overigens tijdens de gasproductie over de afgelopen 50 jaar geen trilling geregistreerd.

NAM kijkt bij de winning van gas uit al producerende gasvelden naar wat mogelijke gevolgen voor u zouden kunnen zijn. Dit wordt geanalyseerd en opgenomen in een nog nieuw in te dienen winningsplan welke de risico’s en de hoeveelheid bodemdaling beschrijft door dit laatste deel van gasproduktie uit het De Wijk gasveld.

Voor dit veld was het risico op aardbevingen laag omdat het een kleine hoeveelheid gas uit een klein gasveld betreft. Daardoor is het risico op schade aan uw huizen nog kleiner. Echter, een aardbeving is nooit uit te sluiten. In 10 procent van de 175 gasvelden in Nederland zijn er voelbare bevingen geweest.

Mocht er ondanks alle verwachtingen van de experts toch schade aan uw huis ontstaan door onze activiteiten, dan vergoedt NAM die schade zondermeer. Heeft u vragen of twijfels, laat het ons alstublieft weten. Er is veel informatie over dit onderwerp beschikbaar; wij helpen u daar graag bij.

Map
Productie installatie

Productie installatie

NAM Boortoren

Boortoren

Injectie installatie

Injectie installatie

Lees hier

Sinds begin jaren 50 wint NAM aardgas uit het De Wijk-veld in Drenthe. Om de levensduur van het veld te verlengen, passen we stikstofinjectie toe. Hierdoor kan zo’n 10% extra aardgas worden gewonnen uit dit veld. Het veld ligt ten zuidwesten van Hoogeveen.

Het project Aardgas+ De Wijk voert NAM in fases uit. De verwachting is dat we na de zomer van 2013 kunnen starten met het winnen van het extra aardgas.

Heeft u een vraag over het project Aardgas+ in De Wijk? Vul dan het contactformulier in. Wij geven u zo spoedig mogelijk antwoord.