Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Eerste paal luchtscheidingsinstallatie De Wijk

Op donderdag 15 november 2012 sloeg NAM de eerste paal voor de luchtscheidingsinstallatie bij De Wijk. De bouw wordt uitgevoerd door Air Products. De installatie scheidt stikstof van zuurstof. De stikstof wordt vervolgens geïnjecteerd in de bodem. Daardoor kan NAM ook de laatste restjes aardgas uit dit veld produceren.

De luchtscheidingsinstallatie staat vlak bij NAM-locatie De Wijk 20. Air Products denkt in juli 2013 klaar te zijn met de bouw. De luchtscheidingsinstallatie kan direct stikstof leveren. Die stikstof wordt geïnjecteerd in de bodem, verspreidt zich door het gesteente en duwt het aardgas uit de poriën van het zandsteen naar een gaswinningsinstallatie. Met die stikstof verwacht NAM 10 procent extra gas uit het De Wijk-veld te kunnen winnen. Dat betekent dat NAM op deze locatie zo’n vijftien jaar langer kan produceren. 

Contact met omwonenden

NAM heeft de omwonenden waar mogelijk in de plannen betrokken. Zo zijn kleuren van de installatie gekozen in overleg met de omwonenden. Ook hadden de omwonenden een stem in de manier waarop de omgeving rond de installatie wordt ingericht. Ten slotte heeft NAM een tijdelijke weg over de dijk langs de Hoogeveense vaart aangelegd. Over die weg wordt het bouwmateriaal aangeleverd. Op die manier hebben de omliggende dorpen zo min mogelijk hinder van het vrachtverkeer.