Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Grote takelwerkzaamheden succesvol verlopen

Op dinsdag 5 maart 2013 is er een grote stap gezet in de bouw van de luchtscheidingsinstallatie naast NAM-locatie De Wijk-20. Er werden twee coldboxen geplaatst, elk twintig meter hoog. Een spectaculaire operatie die met succes werd afgerond!

Aanvankelijk zou er één coldbox komen van veertig meter hoog. Maar in overleg met de omwonenden besloot NAM om twee boxen van twintig meter hoog te plaatsen. Doordat ze lager zijn, vallen ze minder op in de omgeving. In de coldboxes wordt de lucht van buiten opgevangen en gescheiden in stikstof en zuurstof. Die stikstof wordt via verschillende injectieputten in de bodem geïnjecteerd, verspreidt zich door het gesteente en duwt het aardgas uit de poriën van het zandsteen naar een gaswinningsinstallatie.

 

Operatie in twee fasen

De coldboxen werden ’s ochtends onder een stralende zon via twee schepen door de Hoogeveense Vaart aangevoerd. Daar werd elke box door twee enorme hijskranen horizontaal op een vrachtwagen getild die vervolgens naar de locatie De Wijk-20 reden. ’s Middags vond het meest spectaculaire deel van de operatie plaats. De boxen werden vanaf de vrachtwagens rechtop gezet door twee hijskranen om vervolgens met eindeloze precisie op de juiste plek te worden gezet.

 

Informatieruimte

Omdat er veel belangstelling is voor NAM’s werkzaamheden in het De Wijk-veld en omdat deze werkzaamheden een aantal jaren duren, is er een informatieruimte ingericht waar iedere derde dinsdag van de maand een aantal uren een vrije inloop is. De ruimte staat op de NAM-locatie De Wijk-20. Op het informatiedoek bij de toegangsweg van de locatie staat aangegeven wanneer de inloopdata zijn. In de informatieruimte wordt onder meer uitgelegd hoe de luchtscheidingsinstallatie werkt. NAM vindt het belangrijk om transparant te zijn over haar werkzaamheden.