Jump menu

Main content |  back to top

NAM-locatie De Tibben bij Ee

Vanaf eind augustus 2013 boort NAM twee putten op de bestaande NAM-locatie De Tibben bij Ee. Reden hiervoor is de vondst van aardgas eind 2011. De te boren putten zijn nodig om het gevonden aardgas te winnen en hebben een diepte van ongeveer 3500 meter. Het gasveld onder Ee behoort bij de 175 kleine gasvelden waaruit de NAM gas wint. NAM verwacht 4 miljard m3 gas aan te treffen in dit kleine gasveld. Dit is voldoende om de provincie Friesland 12 jaar van gas te voorzien. Het boren duurt tot ongeveer eind december.

Wanneer vindt de boring plaats?

Eind augustus bouwt NAM de boorinstallatie op. Het boren van de putten duurt in totaal naar verwachting 16 weken. Als de putten geboord zijn, halen we de boorinstallatie weer weg. De boring gaat dag en nacht en zeven dagen per week door. Daarna komen er twee kleine gasproductie-installaties bij op het terrein.

Wat merkt u van de boring?

Een boring kan niet ongemerkt plaatsvinden. De boortoren is ongeveer dertig meter hoog. Het bouwen en afbreken van de boortoren duurt een week. In die periode moeten we veel materiaal aan- en afvoeren. Maar ook tijdens de boorwerkzaamheden van vier tot vijf maanden zal er meer vrachtverkeer zijn. We nemen maatregelen om de overlast te beperken:

  • Omdat de boring dag en nacht doorgaat, gebruiken we ’s nachts kunstlicht. De lampen zijn zoveel mogelijk afgeschermd. Zo beperken we uitstraling naar de omgeving.
  • Voordat we beginnen met boren, plaatsen we een tijdelijk geluidsscherm van ca. 10 meter hoog en 85 meter breed.
  • Onze transporteurs maken gebruik van vaste aanvoerroutes en houden rekening met schooltijden.
  • We meten het geluid continu. Als we de afgesproken geluidsgrens overschrijden, passen we de werkzaamheden aan.

Mocht u ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we treffen toch overlast ondervinden, meld het ons, dan zullen wij waar mogelijk aanpassingen treffen. U treft de contactgegevens van onze land en lease adviseurs hieronder aan.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over deze locatie? U kunt ze stellen aan onze Land en Lease adviseurs.