Jump menu

Main content |  back to top

NAM locatie Faan

In januari wordt NAM’s boorinstallatie "Synergy"en bijbehorend materiaal overgebracht naar de bestaande NAM-locatie Faan, gelegen aan de Millinghaweg in Faan. Daarna wordt gestart met het boren van een put op de locatie. Deze boring zal circa 2 maanden in beslag nemen. Het aardgas bevindt zich in de kleine ruimtes van een gashoudende zandsteenlaag op een diepte van circa 3257 meter. Met de tweede boring hoopt NAM 0,2 miljard m3 gas aan te treffen. Van de te winnen hoeveelheid aardgas kunnen circa 125.000 huishoudens een jaar lang hun huis van aardgas voorzien.

Het gasveld bij Faan is een van de kleine gasvelden in Nederland. De hoeveelheid aardgas in het veld bij Faan is ongeveer 3000 keer kleiner dan het grote Slochteren gasveld. In 2007 werd de eerste boring op locatie Faan uitgevoerd.

De boortoren

Boortoren Faan

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een moderne boorinstallatie met een hoogte van 30 meter. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om het materieel naar de locatie te brengen, zullen een aantal extra transporten plaatsvinden. Op en rondom de locatie zijn diverse voorzorgsmaatregelen genomen om het geluid zoveel mogelijk te beperken. 

Kleine velden

Gaspit bij nam

Om nog lang verzekerd te blijven van Nederlands aardgas heeft de overheid in de jaren ’70 besloten om het Groningen-gasveld te sparen en eerst het gas uit de kleine velden te produceren. We moeten optimaal gebruikmaken van onze bodemschatten. Aardgaswinning via dit zogenaamde kleine-veldenbeleid is arbeidsintensiever, maar succesvol. Al deze kleine gasvelden in Nederland leverden tot nu toe evenveel op als het halve Groningen-veld.

 

De rol van aardgas

De rol van aardgas

Aardgas speelt een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Maar gas wordt in de industrie en in de tuinbouw ook gebruikt als brandstof, en het wordt ingezet voor de opwekking van electriciteit. Daarom vormt aardgas samen met zon en wind de duurzame bron van energie. Maar bovenal is aardgas de schoonste fossiele brandstof. In vergelijking met andere fossiele brandstoffen levert het de meeste enerige met de minste CO2-uitstoot. En bij verbranding komt geen fijnstof vrij, zoals bijvoorbeeld bij kolen.

Duurzaam en veilig werken

Duurzaam en veilig werken

Bij alle werkzaamheden van NAM staan duurzaamheid en veiligheid voorop. Dat geldt voor het werk op de locaties, maar ook bijvoorbeeld voor het transport van en naar de boorlocaties. Het opbouwen van een boortoren zorgt al snel voor zo’n honderd transportbewegingen, van veelal zware vrachtwagens. NAM vindt het belangrijk dat de omgeving hiermee zo min mogelijk wordt belast.

Sinds 1947 heeft NAM enkele duizenden putten geboord in Nederland, op zoek naar olie of aardgas. Voordat een boorlocatie wordt aangelegd, vraagt NAM vergunningen aan en gaat ze in overleg met omwonenden en autoriteiten. Zijn de vergunningen rond, dan wordt de boorlocatie aangelegd en start het boorproces. Wanneer bij de boring een gashoudende laag is bereikt, dan wordt de put afgewerkt en worden veiligheidssystemen aangebracht. De boortoren kan dan weer worden afgebroken. Het boorproces is dus tijdelijk en duurt gemiddeld twee tot drie maanden. Daarna wordt een winningsinstallatie geplaatst ter grootte van een fietsenschuur.  

Contact opnemen

Contact opnemen met NAM

Indien er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u gedurende 24 uur per dag contact opnemen met de Centrale meldkamer van de NAM, telefoonnummer 0592-364000. Ook kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Lambers van afdeling Vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-364231.