Jump menu

Main content |  back to top

NIEUWS

Samen met andere partijen zet NAM zich in voor een beter beheer van de Waddenzee

22/05/2015

Donderdag 21 mei ondertekenden Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de drie Waddenprovincies, NAM en Groningen Seaports de intentieverklaring voor een betere monitoring en beheer van de Waddenzee. Dit gebeurde tijdens het WaLTER-symposium in Leeuwarden.

Overleg in Zeegse over Evaluatierapport Bodemdaling Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

10/04/2013

Het Fletcher Hotel in Zeegse is op 29 mei het toneel van een groot overleg over de gaswinning onder de Waddenzee. NAM presenteert op die dag het Evaluatierapport Bodemdaling Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Bij dit overleg zijn ook de (lokale) overheden, onderzoeksbureaus, natuur- en milieuorganisaties en commissies aanwezig.

NAM presenteert Evaluatierapport Bodemdaling Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

21/03/2013

Sinds 2007 produceert NAM aardgas uit gasvelden onder de Waddenzee vanuit de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Dit jaar verschijnt het eerste Evaluatierapport Bodemdaling over dit gebied. De conclusie: de bodemdaling is de afgelopen zes jaar minimaal geweest.

Lees hier

Het Waddengebied is een uniek gebied. NAM wint het gas onder de Waddenzee dan ook onder strikte voorwaarden en regels.

Gaswinning onder de Waddenzee gebeurt vanaf verschillende locaties: Ameland, Blija, Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen.

Gaswinning onder de Waddenzee leidt tot bodemdaling. NAM wil dit gecontroleerd laten verlopen, zodat de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee dit verloop kan opvangen.

Om na te gaan of de gaswinning onder de Waddenzee verloopt zoals verwacht, worden er continu metingen uitgevoerd.

Voor de gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen is de Commissie monitoring waddengas 2006 ingesteld. Deze commissie controleert op basis van onze meet- en monitoringsplannen of de gaswinning verloopt zoals afgesproken.

Voor de gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen zijn twee commissies ingesteld, waaronder de Auditcommissie milieueffectrapportage. Deze commissie adviseert de minister van Economische Zaken over de rapportages die NAM uitbrengt en over de uitgangspunten van NAM bij de vergunningverlening.