Jump menu

Main content |  back to top

Al tientallen jaren wordt er gas gewonnen onder de Waddenzee. Dat gebeurt op verschillende locaties. Vanaf de jaren 80 bij Ameland en in het Friese dorp Blija. En sinds een aantal jaren ook vanaf de plaatsen Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen.

Midden jaren 80 startte NAM met gaswinning bij Ameland. Het Ameland-veld is één van de grootste gasvelden van Nederland en ligt deels onder het eiland en deels onder de Waddenzee. We winnen het gas daar op 3 locaties. Eén daarvan ligt op Ameland zelf, in het natuurgebied Het Oerd. De installaties staan daar laag in de duinen, zodat ze alleen van dichtbij zichtbaar zijn, en hebben een onopvallende zandgele kleur.

Daarnaast winnen we het gas met behulp van productieplatforms in de Noordzee, zo’n 3 kilometer voor de kust van Ameland.  De verwachting is dat we hier nog tot ongeveer 2035 gas kunnen winnen.

Blija en Waddenzee

Ook bij het plaatsje Blija aan de Friese noordkust winnen we sinds midden jaren 80 gas uit een veld dat deels onder de Waddenzee ligt. Verder wordt in de Waddenzee zelf, ongeveer halverwege Harlingen en Terschelling, gas gewonnen (overigens niet door NAM). Dit gebeurt met een productieplatform; het enige platform dat in de Waddenzee staat. Het gas wordt met een 21 kilometer lange pijpleiding naar Harlingen vervoerd. 

Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

In de tweede helft van de jaren 90 voerde NAM een aantal proefboringen uit naar andere gasvelden die (deels) onder de Waddenzee liggen. Dat gebeurde vanaf 3 locaties op het vasteland in Noord-Groningen en Noord-Friesland. We boorden de putten  schuin vanaf land onder de Waddenzee. Daarbij vonden we 6 gasvelden: Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-West, Lauwersoog-Oost en Vierhuizen-Oost. We winnen het gas nu vanaf dezelfde locaties waar we de proefboringen deden: Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Er komen dus geen extra installaties in de Waddenzee.