Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Overleg in Zeegse over Evaluatierapport gaswinning vanaf Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Het Fletcher Hotel in Zeegse is op 29 mei het toneel van een groot overleg over de gaswinning onder de Waddenzee. NAM presenteert op die dag de monitoringresultaten en het evaluatierapport rond de gaswinningen vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Bij dit overleg zijn ook de (lokale) overheden, onderzoeksbureaus, natuur- en milieuorganisaties en commissies aanwezig.

Het overleg in Zeegse is de vijfde grote bijeenkomst rond gaswinning uit gasvelden onder de Waddenzee. Het gaat hierbij om gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Tijdens deze bijeenkomst presenteert NAM het Evaluatierapport rond de gaswinningen vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Daarnaast  wordt de monitoring rond bodemdaling door gaswinning voor de komende zes jaar besproken.

Monitoring van de zeebodem

NAM produceert sinds 2007 aardgas uit gasvelden onder de Waddenzee vanuit de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Onderdeel van de vergunning is dat NAM de bodemdaling en de ecologische gevolgen in dit gebied moet monitoren en daar elke zes jaar een evaluatierapport over moet uitbrengen. Die termijn van zes jaar hangt samen met de meetperiode die Rijkswaterstaat nodig heeft om de hoogteligging van het wad in kaart te brengen.