Jump menu

Main content |  back to top

masland bij nam

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in mei, juni en een deel van juli 2016 met een boortoren aan de Hoekweg in Hoogenweg een oude put definitief afgesloten. De boortoren boorde dus niet, maar trok de oude pijpen uit een put die vroeger dienst deed als ‘gaswinput’.

Wat deden we?

 • We sloten een bestaande oude put in het gasveld ‘Hoogenweg’ permanent af.
 • De boortoren heeft de vroeger aangebrachte stukken pijp weer teruggehaald uit de put.
 • De boortoren vulde de open ruimte vervolgens op met cement.

Wat doen we nu?

 • De put is helemaal afgesloten. De komende tijd (2016/2017) houden we met meetapparatuur in de gaten of drie kilometer diepe gasreservoir inderdaad niet meer het oppervlak bereikt.
 • Als dat over enkele maanden nog steeds zo is, dan zijn we definitief ‘klaar’ met deze put.
 • Omdat er nog wel een andere werkende gaswinningsput op deze locatie is, blijft de locatie zelf nog bestaan.

Waarom hebben we deze locatie in Hoogenweg?

 • Op NAM-locatie Hoogenweg is in 1987 de eerste put geboord. Deze put heeft de naam Hoogenweg-1 gekregen. Aangezien de put al een tijdje buiten gebruik was en geen gas meer produceerde, werd deze put definitief afgesloten en opgeruimd. 
 • Omdat we als inwoners van Nederland aardgas gebruiken voor het verwarmen van huizen, douche- en badwater, voor het koken van eten en voor een groot deel voor het opwekken van elektriciteit, haalt NAM gas uit de diepe ondergrond naar boven. Daarmee voert NAM het kleine-veldenbeleid van de Nederlandse regering uit. Dat betekent dat ook het gas uit de kleine gasvelden, zoals Hoogenweg en Hardenberg gewonnen moet worden.
 • Het volume aardgas dat uit het Hoogenweg-veld gewonnen is, bedraagt circa 100 miljoen kuub aardgas. Een huishouden van 4 personen verbruikt jaarlijks 1500 kuub aardgas.
 • Het gas in dit stuk gasveld is al gewonnen en daarom zijn we in dit blok klaar. De put kan dus weer opgeruimd worden.

Goed om te weten

 • Op Facebook zijn wij te vinden als NAM in Hardenberg
 • Op Twitter zijn wij ook te volgen; via @ NAMbv

Heel goed om te weten

 • Bezorgen wij u overlast? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. Overdag kunt u bellen met de afdeling voorlichting op telefoonnummer 0592 36 82 22. Wij kijken dan wat we voor u kunnen doen.
 • Heeft u vragen over de procedures? U kunt dan bellen met onze contactpersoon van de afdeling Vergunningen op telefoonnummer 0592 36 3881.

Kleine velden

Cooking on gas

In Nederland zijn zo’n 175 kleine gasvelden. Het Veld bij Den Velde is een van deze kleine velden. Om nog lang verzekerd te blijven van Nederlands aardgas heeft de overheid in de jaren ’70 besloten het gas uit de kleine velden te produceren. Aardgaswinning via dit zogenaamde kleine-velden beleid is arbeidsintensiever, maar levert ook veel gas op om een bijdrage te leveren aan de energiebehoefte in Nederland.

De rol van aardgas

De rol van aardgas

Aardgas speelt een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Maar gas wordt in de industrie en in de tuinbouw ook gebruikt als brandstof, en het wordt ingezet voor de opwekking van electriciteit. Daarom vormt aardgas samen met zon en wind de duurzame bron van energie. Maar bovenal is aardgas de schoonste fossiele brandstof. In vergelijking met andere fossiele brandstoffen levert het de meeste enerige met de minste CO2-uitstoot. En bij verbranding komt geen fijnstof vrij, zoals bijvoorbeeld bij kolen.

Duurzaam en veilig werken

Duurzaam en veilig werken

Bij alle werkzaamheden van NAM staan duurzaamheid en veiligheid voorop. Dat geldt voor het werk op de locaties, maar ook bijvoorbeeld voor het transport van en naar de boorlocaties. Het opbouwen van een boortoren zorgt al snel voor zo’n honderd transportbewegingen, van veelal zware vrachtwagens. NAM vindt het belangrijk dat de omgeving hiermee zo min mogelijk wordt belast.

Sinds 1947 heeft NAM enkele duizenden putten geboord in Nederland, op zoek naar olie of aardgas. Voordat een boorlocatie wordt aangelegd, vraagt NAM vergunningen aan en gaat ze in overleg met omwonenden en autoriteiten. Zijn de vergunningen rond, dan wordt de boorlocatie aangelegd en start het boorproces. Wanneer bij de boring een gashoudende laag is bereikt, dan wordt de put afgewerkt en worden veiligheidssystemen aangebracht. De boortoren kan dan weer worden afgebroken. Het boorproces is dus tijdelijk en duurt gemiddeld twee tot drie maanden. Daarna wordt een winningsinstallatie geplaatst ter grootte van een fietsenschuur.  

Contact opnemen

Contact opnemen met NAM

Indien er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u gedurende 24 uurper dag contact opnemen met de Centrale meldkamer van de NAM, 0592-364000. Ook kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Pieter Jan de Bos van de afdeling Vergunningen en grondzaken, via telefoonnummer 0592-369111. Ook kunt u bellen met de afdeling communicatie via telefoonnummer 0592-368222. 

NIEUWS

Tijdelijke werkzaamheden op locatie Den Velde

13/11/2015

Vanaf maandag 16 november wordt het tijdelijk weer iets drukker op locatie Den Velde.

Tijdelijk onderbreken van werkzaamheden op Den Velde

29/10/2015

De werkzaamheden op locatie Den Velde (Hardenberg) worden tijdelijk onderbroken. Dit komt doordat de voorbereidende werkzaamheden uitlopen.