Jump menu

Main content |  back to top

In de diepe ondergrond bij Maasland ligt een van de kleine gasvelden van Nederland. Dit gasveld bevat zo’n 300 miljoen m3 gas. Behalve deze kleine gasvelden is er ook een groot gasveld in Nederland: het Groningen-gasveld. Dat bevat zo’n 900 miljard m3 gas. Door het gas uit het gasveld bij Maasland te gebruiken, voert NAM het kleine-veldenbeleid van de overheid uit. Dat houdt in dat het aardgas uit kleinere velden het eerst moet worden gewonnen. Zo wordt het Groningen-gasveld gespaard.

Afbeelding 1

Afbeelding 1: Voorgenomen project locatie

Gevolgen in Maasland

NAM verwacht ongeveer 10 jaar lang gas te kunnen winnen uit dit gasveld. Voor de gaswinning gebruiken we een compacte productie-unit. Dat is een kleine installatie van ongeveer 12 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog. NAM denkt in deze 10 jaar ongeveer 300 miljoen m3 gas te kunnen winnen. De verwachting is dat de gaswinning geen gevolgen heeft voor de natuur of de gebouwen door bodemdaling.