Jump menu

Main content |  back to top

Bodembeweging en bodemdaling

Tijdens het boren

Omdat tijdens het boren nog geen aardgas uit de bodem wordt gehaald, heeft de proefboring geen effect op de bodem. 

Tijdens het winnen van aardgas

Gaswinning veroorzaakt bodemdaling. Het gas zit in de poriën van de zandsteenlaag, 3 kilometer onder het aardoppervlak. Daarboven zit een dikke kleisteenlaag waar het gas niet doorheen kan. Als we gas uit de zandsteenlaag halen, drukt de aardlaag erboven die poriën in. Dit is een geleidelijk proces dat tientallen jaren duurt. Het aardoppervlak zakt in in de vorm van een platte schaal met een doorsnede van een paar kilometer. De totale bodemdaling veroorzaakt door dit gasveld en naburige gasvelden bedraagt, volgens het lage scenario, minder dan 8 cm. In het hoge scenario is dit minder dan 10 cm. 

NAM wint al tientallen jaren gas in West-Nederland. Onze ervaring is dat er hierdoor geen schade aan gebouwen wordt veroorzaakt, maar het kan wel gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Daarom wordt er altijd overleg gevoerd met de waterschappen zodat de grondwaterstand eventueel kan worden aangepast indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van de waterhuishouding.

Aardbevingen

In Zuid-Holland is het seismisch erg rustig en zijn geen aardbevingen als gevolg van gaswinning geweest. De kans op aardbevingen door gaswinning uit kleine velden is klein. De volumes zijn vele malen kleiner dan het Groningen-veld en de samenstelling van de ondergrond is anders.