Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Inloopavond voor plannen Maasland

Op 24 september 2012 hield NAM in Het Trefpunt in Maasland een inloopavond. Omwonenden en andere belangstellenden konden vragen stellen aan voorlichters van NAM en vertegenwoordigers van de lokale overheid.

NAM onderzoekt of het mogelijk is om gas te winnen in een klein aardgasveld bij Maasland. De locatie komt aan de Parallelweg bij de A20. NAM besluit eind 2013 definitief of zij doorgaat met de aardgaswinning in dit veld. Als alles doorgaat, gaat NAM halverwege 2014 beginnen met boren.

Eerst overleggen, dan beslissen

NAM vindt het belangrijk om eerst met alle betrokkenen te overleggen en daarna pas een besluit te nemen. Daarom hielden wij op 24 september 2012 een inloopavond in Het Trefpunt in Maasland. Aanwezig waren de voorlichters van NAM Henk Heeringa en Ralph van Mook, de betrokken wethouders en de burgemeester.

De mensen konden vrij inlopen en vragen stellen over de plannen van NAM. Ook werd de nieuwe Aardgasfilm van NAM getoond: ‘Aardgas, energie uit de diepte’. Hierin wordt in tien minuten uitgelegd hoe aardgaswinning werkt. In overzichtelijke stappen en animaties wordt duidelijk welke fasen NAM doorloopt voordat zij een aardgasveld in productie neemt.

Luisteren naar de omwonenden

De reacties van de aanwezigen waren overwegend positief. De mensen waren blij dat NAM de moeite neemt om de plannen uit te leggen en dat zij luistert naar de wensen van de omwonenden. Op basis van die wensen neemt NAM maatregelen om de overlast voor de omwonenden zo klein mogelijk te maken.