Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Première Aardgasfilm in Maasland

Op 24 september 2012 hield NAM in Het Trefpunt in Maasland een inloopavond. NAM heeft namelijk plannen om een klein aardgasveld aan te boren. Zonder het te weten beleefden de aanwezigen een première: zij kregen als eerste in Nederland de nieuwe voorlichtingsfilm van NAM te zien: ‘Aardgas, energie uit de diepte’.

We vinden het belangrijk dat mensen begrijpen hoe aardgaswinning in zijn werk gaat. Daarom lieten we een nieuwe voorlichtingsfilm maken. Hierin wordt in tien minuten uitgelegd hoe aardgaswinning werkt. In overzichtelijke stappen en animaties wordt duidelijk welke fasen NAM doorloopt voordat zij een aardgasveld in productie neemt. Het boorproces neemt daarin een belangrijke plaats in.

 

Ondersteunende rol

De film speelt een ondersteunende rol in het hele pakket van voorlichting. Hij wordt ingezet tijdens informatiebijeenkomsten en open dagen. Zo was de inloopavond in Maasland bedoeld om de omwonenden en andere belangstellenden bij te praten over de plannen van NAM. We onderzoeken namelijk of het mogelijk is om gas te winnen in een klein aardgasveld bij Maasland.

De film legt weliswaar duidelijk uit hoe het proces van aardgaswinning werkt, maar niet wat de effecten daarvan zijn op de omwonenden. Voor vragen daarover waren er voorlichters van NAM aanwezig.