Jump menu

Main content |  back to top

Als de plannen doorgaan, voert NAM het project in 3 fases uit. We zijn in 2012 gestart met de eerste overleggen met overheid en omwonenden en het regelen van de vergunningen. Als alles loopt zoals gepland, wordt in 2015 het eerste gas gewonnen.

LEES HIER

Met de voorbereiding zijn we in 2012 begonnen. We overleggen met de overheid, omwonenden en andere belanghebbenden en regelen alle vergunningen.

De boorfase start halverwege 2014. We boren de put en maken de locatie gereed voor gasproductie.

De laatste fase start begin 2015. We leggen de leidingen aan en installeren de productie-unit. Daarna kan de gasproductie van start gaan.