Jump menu

Main content |  back to top

In gesprek blijven

NAM vindt het belangrijk om omwonenden en andere belanghebbenden goed op de hoogte te houden van onze voornemens. Dat doen we door persoonlijke gesprekken te voeren, inloopavonden te organiseren en nieuwsbrieven rond te sturen. Ook is er een contactpersoon die omwonenden altijd kunnen benaderen met vragen en opmerkingen. Op deze manier doorlopen we het traject in goed overleg en lossen we problemen direct op. Dat doen we al in een pril stadium. Zo voerden wij halverwege 2012 al de eerste gesprekken met de gemeente Midden-Delfland. 

Vergunningen aanvragen

Voor de winning van aardgas in Maasland is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Wij hebben deze wijziging aangevraagd en zodra deze door de gemeente Midden-Delfland is doorgevoerd kunnen wij de overige vergunningen aanvragen. Daarop anticiperend laten wij een onafhankelijke partij de mogelijke gevolgen voor het milieu onderzoeken. Hieruit volgt een verplichte Milieu Effect Rapportage (MER). Op grond van deze MER besluit de gemeente Midden-Delfland of zij de vergunningen verleent.