Jump menu

Main content |  back to top

Boorlocatie aanleggen

Om dat te kunnen doen, leggen we eerst een boorlocatie aan. De boorlocatie bestaat uit een asfaltplateau van 75 x 100 meter met daaromheen een hek. Op het asfaltplateau wordt de boorinstallatie van 30 meter hoog geplaatst. De boorinstallatie staat er maar tijdelijk, na de boring wordt de boorinstallatie verwijderd.

Proefboring

Een boring duurt ongeveer twee maanden. Doel van de boring is zeker te stellen of er inderdaad aardgas zit in de bodem. In de boortoren hangt een lange pijp met aan het einde een beitel. Die boort een gat in de grond tot de bodemlaag waar het gas zich in bevindt, zo’n 3 kilometer onder het aardoppervlak. In het boorgat komt een boorpijp die met cement wordt afgesloten van de aardlagen.

Als de boorput gereed is wordt de boorinstallatie weer afgevoerd en wordt middels een productietest onderzocht of er daadwerkelijk aardgas zit in die aardlaag, wat voor een soort gas dat dan precies is en of er voldoende aanwezig is om economisch rendabel te produceren. 

Afbeelding 2

Afbeelding 2: De tijdelijke boortoren

Wat als er inderdaad aardgas zit?

Als er inderdaad aardgas zit, boren we gesteentemonsters uit de laag. In het laboratorium onderzoeken we of de kwaliteit van het aardgas goed genoeg is. Ook bepalen we of er voldoende aardgas in dit veld zit om het te produceren. Zit er inderdaad voldoende aardgas in dit gasveld dan maken we de locatie gereed voor productie. 

Omwonenden

Woont u in de buurt van de boorlocatie? Dan zal onze aanwezigheid u niet ongemerkt voorbij gaan. Onze activiteiten gaan gepaard met verhoogd transport, geluid en licht. Het boren zelf gaat onafgebroken door. Ook zijn er 24 uur per dag medewerkers van NAM aanwezig.

Transport

Tijdens het bouwen en afbreken van de boorinstallatie voeren we materialen aan en af. Er zijn ongeveer 60 vrachtwagens nodig om alles aan en/of af te voeren. Dat duurt een paar dagen. De chauffeurs rijden langs een route die we van tevoren hebben afgesproken met de gemeente en omwonenden.

Geluid

Tijdens de boring zal op 240 meter van de locatie maximaal 50 decibel te horen zijn. We proberen het geluid zoveel mogelijk te beperken en indien nodig plaatsen we geluidwerende schermen.

Licht

Aangezien de boring 24 uur per dag doorgaat, is de locatie ’s nachts verlicht. We doen ons best om het licht zoveel mogelijk naar binnen te schijnen, zodat de uitstraling naar de omgeving minimaal is.