Jump menu

Main content |  back to top

Ook installeren we op de locatie een productie-unit, een installatie van 12 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog, het formaat van een fietsenschuur. Dit is een onbemande locatie, er komt alleen zo nu en dan iemand langs om de installatie te controleren.

Wij overleggen met de gemeente hoe wij de installatie landschappelijk kunnen inpassen in de omgeving, zodat deze minder opvalt. U kunt hierbij denken aan het schilderen van de installatie in een bepaalde kleur, of het plaatsen van een bomenheg om de locatie. 

Afbeelding 3

Afbeelding 3: Productie unit voor circa 10 jaar.

Maatregelen

Het werk aan de transportleidingen en de bouw van de productie-unit veroorzaakt tijdelijk enige overlast. Hiervoor worden materialen vervoerd naar het leidingentracé en de locatie. Deze werkzaamheden vinden op z’n vroegst pas begin 2016 plaats. Als de installatie en de leidingen klaar zijn merkt u van de gaswinning zelf verder niets. Wij isoleren de installatie zo, dat hij slechts 50 decibel geluid produceert. Dat houdt in dat u vlak buiten het hek van de locatie al niets meer hoort. De locatie is ’s nachts spaarzaam verlicht.

Als alle fasen voorspoedig zijn doorlopen kan gestart worden met de productie van gas. Dit zal op z’n vroegst in het najaar van 2016 zijn. We denken uit het gasveld bij Maasland in 10 jaar zo’n 300 miljoen m3 gas te winnen.