Jump menu

Main content |  back to top

Al sinds de jaren zestig wordt aardgas gewonnen uit het Middelie-gasveld. Hiertoe zijn in de jaren zestig twee locaties aangelegd in de gemeente Zeevang. Dat waren de locatie Middelie-100 aan de Seevancksweg en de locatie Middelie-200 aan de Klemweg.

Op Middelie-100 werd het aardgas geproduceerd en op locatie Middelie-200 werd het water dat met het aardgas naar boven kwam terug in de ondergrond geïnjecteerd. In de loop der jaren kwam steeds meer water mee met de productie van het aardgas en was het niet meer rendabel de productie voort te zetten.

De locatie Middelie-200 is opgeruimd en teruggegeven aan de eigenaar en de locatie Middelie-100 is inmiddels gesaneerd en wordt binnenkort  overgedragen aan de gemeente Zeevang.

In de gemeente Beemster zijn in 2007 de bestaande locaties Westbeemster aan de Jisperweg en Middelie-300 aan de Havermeerweg in gebruik genomen. Op locatie Westbeemster vindt vanuit drie putten gasproductie plaats.

Dit gas wordt door middel van een ondergrondse natgastransportleiding naar de locatie Middelie-300 getransporteerd om daar behandeld te worden. Op de locatie Middelie-300 zijn naast de gasbehandelingsinstallatie twee putten aanwezig, waarvan een produceert vanuit het Middelie-gasveld.  Nadat het gas van water is ontdaan wordt het geleverd aan het gasnet van Gasunie.

Hoeveel gas

Dit gasveld is zeer klein en behoort tot een van de 175 kleine gasvelden in Nederland. Sinds 1975 is al 3,6 miljard m3 uit het Middelie-gasveld geproduceerd en met de twee nieuwe putten Hoeveel gasten wordt naar verwachting nog circa 2-3 miljard m3 geproduceerd. Ter vergelijking: het Groningen-gasveld was oorspronkelijk 2800 miljard m3 aardgas.

Over kleine velden

In Nederland zijn zo’n 175 kleine gasvelden. Het gasveld bij Blijham is een van deze kleine velden. Om nog lang verzekerd te blijven van Nederlands aardgas heeft de overheid in de jaren ’70 besloten om het Groningen-gasveld te sparen en eerst het gas uit de kleine velden te produceren. Aardgaswinning via dit zogenaamde kleine-veldenbeleid is arbeidsintensiever, maar succesvol. Al deze kleine gasvelden in Nederland leverden tot nu toe evenveel op als het halve Groningen-veld.

Over de rol van aardgas

Aardgas speelt een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Maar gas wordt in de industrie en in de tuinbouw ook gebruikt als brandstof, en het wordt ingezet voor de opwekking van electriciteit. Daarom vormt aardgas samen met zon en wind de duurzame bron van energie. Maar bovenal is aardgas de schoonste fossiele brandstof. In vergelijking met andere fossiele brandstoffen levert het de meeste energie, met de minste CO2-uitstoot. En bij verbranding komt geen fijnstof vrij, zoals bijvoorbeeld bij kolen.

NIEUWS

Tijdelijke werkzaamheden op NAM-locatie Havermeerweg te Beemster

19/10/2015

Op 21 oktober starten we met de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op de gaswinning- en behandelingslocatie aan de Havermeerweg in Beemster. Het betreft hier voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de in dit voorjaar geboorde put in gebruik te kunnen nemen.

Boring op NAM-locatie in Noordbeemster voorspoedig verlopen

06/07/2015

De boring op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster is afgerond en is voorspoedig verlopen. De boortoren is vorige week afgebouwd en getransporteerd naar de volgende locatie van de volgende boring, Blijham. De locatie ligt er weer bij ligt zoals u gewend bent.

Veel belangstelling voor bezoek aan de boring in Noordbeemster

26/06/2015

Donderdag 19 juni opende NAM de hekken van locatie Middelie-300 aan de Havermeerweg in Noordbeemster voor omwonenden.

Bezoek aan de boring

05/06/2015

NAM nodigt omwonenden en geïnteresseerden uit op donderdag 18 juni 2015 een bezoek te brengen aan boring op de NAM-locatie in Noordbeemster.

Boortoren NAM in aantocht

13/05/2015

Eind deze week arriveren de eerste vrachtwagens op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster