Jump menu

Main content |  back to top

Waar gas uit de bodem wordt gehaald, is kans op bodemdaling. Het gas zit in de poriën van de zandsteenlaag, 3 kilometer onder het aardoppervlak. 

Waar gas uit de bodem wordt gehaald, is kans op bodemdaling. Het gas zit in de poriën van de zandsteenlaag, 3 kilometer onder het aardoppervlak. Daarboven zit een dikke kleilaag waar het gas niet doorheen kan. Als we gas uit de zandsteenlaag halen, drukt de aardlaag erboven die poriën in. Dit is een geleidelijk proces over een perdiode van tientallen jaren.

Het aardoppervlak zakt in in de vorm van een platte schaal. Die schaal heeft een doorsnede van een paar kilometer. Hierdoor ontstaat geen schade aan gebouwen maar het kan gevolgen hebben voor de waterhuishouding.

Daarom wordt altijd overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap, zodat eventueel maatregelen genomen kunnen worden in het belang van de waterhuishouding. De gemeten bodemdaling in het gebied verzoorzaakt door gaswinning is minimaal. In de afgelopen jaren, van 2007 – 2012, is dit enkele centimeters geweest.

De bodemdalingsprognose voor de gehele winningsperiode is gesteld op 4 cm op het diepste punt.

De kans op aardbevingen door gaswinning uit kleine velden in Noord-Holland is niet groot maar is wel aanwezig. In Noord-Holland zijn in de afgelopen jaren enkele kleine aardbevingen geweest waarvan de meeste voor de kust van de provincie in de Noordzee.

Mocht er wel een aardbeving worden geregistreerd en worden aangetoond dat deze door gaswinning is ontstaan, is NAM daarvoor verantwoordelijk en vergoeden wij de schade. Indien u denkt schade te hebben door gaswinning kunt u dat bij ons melden. Het contactpersoon is Roel Harssema, e-mail: roel.harssema@shell.com of per telefoon 010 - 431 73 18.