Jump menu

Main content |  back to top

Wanneer de plannen doorgaan, voeren wij in het tweede kwartaal van 2015 de eerste boring uit. De nieuwe putten worden aangelegd op de bestaande Middelie-300  locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. De behandeling van het gewonnen aardgas vindt in de gasbehandelingsinstallatie op dezelfde locatie plaats.

Dit gebeurt met een tijdelijke boorinstallatie en duurt ongeveer twee maanden. Doel van de boring is om uit te vinden of er inderdaad aardgas zit in de bodem.

Tijdelijke boorinstallatie

Het gasveld bevindt zich onder de Beemsterpolder. Op het asfalt van de locatie zetten we de boorinstallatie van 30 meter hoog. In de boortoren hangt een lange pijp met aan het einde een beitel. Die boort een gat in de grond tot de bodemlaag waar het gas zich in bevindt, zo’n 3 kilometer onder het aardoppervlak. Vervolgens onderzoeken we of er inderdaad aardgas zit in die aardlaag. Een put boren duurt ongeveer 2 maanden. Daarna voeren we de boorinstallatie weer af.

Nederland. Engwierum & Ee, 28-11-2012, Nam Lokaties in Engwierum en Ee Foto: Jiri Buller,Nederland. Engwierum & Ee, 28-11-2012, Nam Lokaties in Engwierum en Ee Foto: Jiri Buller,Nederland. Engwierum & Ee, 28-11-2012, Nam Lokaties in Engwierum en Ee Foto: Jiri Buller,Nederland. Engwierum & Ee, 28-11-2012, Nam Lokaties in Engwierum en Ee Foto: Jiri Buller

Deze tijdelijke boorinstallatie staat alleen tijdens de boring van circa twee maanden op de locatie.

Wat merken omwonenden ervan?

Onze activiteiten gaan niet ongemerkt voorbij. Omwonenden merken dit tijdelijk aan het verhoogde transport, het geluid en het licht. Het boren zelf gaat dag en nacht onafgebroken door. Ook zijn er 24 uur per dag medewerkers van NAM aanwezig. 

Transport

Tijdens het bouwen en afbreken van de boorinstallatie voeren we materialen aan en af. Er zijn ongeveer 60 vrachtwagens nodig om alles aan en/of af te voeren. Dat duurt een paar dagen. We houden goed rekening met een veilige verkeerssituatie. De chauffeurs rijden bijvoorbeeld langs een route die we van tevoren hebben afgesproken met de gemeente en omwonenden. Zodra de route bekend is, worden alle betrokkenen hierover per brief geïnformeerd.

Overlast door licht en geluid

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de eerdere activiteiten nabij Westbeemster in 2011. Tijdens de boringen wordt de locatie verlicht. Dit is nodig om 24 uur per dag veilig te kunnen werken. De verlichting is zo veel mogelijk naar binnen de locatie gericht. De boortoren en bijbehorende werkzaamheden kunnen daarnaast ook geluidsoverlast veroorzaken. NAM dient er voor te zorgen dat de voorgeschreven geluidsnormen niet overschreden worden.

Mocht u desondanks toch overlast ervaren, dan kunt u contact opnemen met Roel Harssema op telefoonnummer (010) 431 73 18 of ons mailen. Buiten kantoortijden kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer van NAM 0592-369 111.