Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Veel belangstelling voor bezoek aan de boring in Noordbeemster

Donderdag 19 juni opende NAM de hekken van locatie Middelie-300 aan de Havermeerweg in Noordbeemster voor omwonenden.
Bezoek Noordbeemster

De open dag trok veel belangstellenden. In totaal hebben zo’n 180 mensen een bezoek gebracht aan de locatie. NAM vindt het belangrijk omwonenden en geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om een locatie van dichtbij te bekijken en met eigen ogen te zien hoe het er aan toe gaat op een boorlocatie. Ook is het een goede gelegenheid voor omwonenden om in gesprek te gaan met NAM’ers om hun zorgen te uiten en vragen te stellen.

Rondleiding

Op de locatie was een kleine mobiele tentoonstelling met informatie over wat een gasboring is en hoe gaswinning werkt. Ook was er informatie over de ondergrond in de Beemster, bodemdaling en aardbevingen. Bij deze tentoonstelling was een korte film te zien waarin werd uitgelegd hoe een boring in zijn werk gaat. 

Oer oud gesteente

De geoloog had een mooie collectie monsters van de ondergrond tentoongesteld. De monsters, vanaf de oppervlakte helemaal tot aan bijna 3 kilometer diepte (waar de gashoudende laag zich bevindt), geven een goed beeld van hoe de ondergrond eruit ziet. De bezoekers waren erg onder de indruk van wat er zich allemaal onder hun voeten afspeelt. Hoe vaak krijg je de kans om gesteentes te voelen die wel  260 miljoen jaar oud zijn? 

Media

Ook de media had aandacht voor het bezoek aan de boring. Tijdens het bezoek van afgelopen donderdag was er ook belangstelling vanuit de media. Er is een videoverslag gemaakt door een cameraman van het Noordhollands Dagblad (zie hier). Ook was er een journaliste en een fotografe aanwezig van het lokale blad De Uitkomst.