Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Boring in Noordbeemster voorspoedig verlopen

De boring op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster is afgerond en is voorspoedig verlopen. De boortoren is vorige week afgebouwd en getransporteerd naar de volgende locatie van de volgende boring, Blijham. De locatie ligt er weer bij ligt zoals u gewend bent.

Wat gaat er nu gebeuren op de locatie?

De nieuwe put afgesloten met een ‘Christmas tree’

De nieuwe put afgesloten met een ‘Christmas tree’

De put is afgesloten met een zogenaamde ‘Christmas tree’, een afsluiter die meerdere kleppen bevat om de gastoestroom te controleren.  Het apparaat heet zo, omdat hij qua vorm lijkt op een gedecoreerde boom. Er wordt nog niet uit de put geproduceerd. Eerst wordt onderzocht, onder andere door middel van het meten van de druk,  hoeveel gas er daadwerkelijk in de bodem zit en wordt een nauwkeurige schatting gemaakt van hoeveel we denken te kunnen produceren.

Vervolgens wordt de put gereed gemaakt voor productie. Dan plaatsen we een compacte winningsinstallatie op de locatie, ter grootte van een fietsenschuur. De verwachting is dat dit in het najaar (september/oktober) zal plaatsvinden. Erna kan tot winning worden over gegaan. De winningsperiode is zo’n 10 – 15 jaar. Lees meer over de verschillende fases van dit project op de pagina projectfasen.

Toekomstplannen

Volgend jaar komen we weer terug naar Noordbeemster, dan wordt naar alle waarschijnlijkheid in het tweede kwartaal van 2016 de tweede put geboord. Die staat nu gepland voor mei/juni 2016. Meer informatie over die boring kunt u ter zijner tijd vinden op onze website, of op de Facebookpagina NAM in Noorbeemster