Jump menu

Main content |  back to top

NAM boort per jaar circa tien tot twaalf putten in heel Nederland. Het boren van de putten en de voorbereiding kunnen voor overlast zorgen. 

NAM boort per jaar circa tien tot twaalf putten in heel Nederland. Het boren van de putten en de voorbereiding kunnen voor overlast zorgen. De boringen nemen per put circa twee maanden in beslag waarbij de werkzaamheden 24 uur per dag door zullen gaan. Het aanvoeren en opbouwen van de boortoren duurt circa een week. Dit veroorzaakt tijdelijk extra transportbewegingen. Voor het aanvoeren van de boortoren zijn ongeveer 60 transporten benodigd. Het transport gaat via het hekwerk van Rijkswaterstaat bij benzinestation Kruisoord en zal zodoende minimale overlast voor de omgeving veroorzaken. 

Deze boortoren staat zo’n twee maanden op de locatie

Deze boortoren staat zo’n twee maanden op de locatie

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de eerdere activiteiten nabij Westbeemster in 2011. Tijdens de boringen wordt de locatie verlicht. Dit is nodig om 24 uur per dag veilig te kunnen werken. De boortoren en bijbehorende werkzaamheden kunnen daarnaast ook geluidsoverlast veroorzaken. NAM dient er voor te zorgen dat de voorgeschreven geluidsnormen niet overschreden worden. Mocht u desondanks toch overlast ervaren, dan kunt u contact opnemen met Roel Harssema, afdeling Vergunningen & Omgevingsmanagement op telefoonnummer 010 - 431 7318. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 - 364 000.

De planning is de eerste put in het voorjaar van 2015 te boren en de tweede put in de loop van 2016. Voorafgaand aan alle werkzaamheden worden de gemeenten en omwonenden geïnformeerd over de exacte data en planning van de werkzaamheden.

De boortoren is uitsluitend tijdens de boring op de locatie aanwezig . Wanneer de boring gereed is, wordt de toren weer afgevoerd, dan zijn er gedurende een aantal dagen meer transporten vanaf de locatie. Na voltooiing van de boringen wordt een productietest uitgevoerd om de gastoestroom te testen.

Deze compacte winningsinstallatie blijft gedurende de productieperiode van 10-15 jaar staan.

Deze compacte winningsinstallatie blijft gedurende de productieperiode van 10-15 jaar staan.

De winning van het aardgas gaat steeds vaker met innovatieve units met minder impact op de omgeving. Het betreft een kleinere en modernere versie van de productie-units die momenteel op locatie Westbeemster staan.

Het is een installatie van 12 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog, het formaat van een fietsenschuur. Afhankelijk van het gasvolume blijven deze ca 10-20 jaar staan.

De locatie Middelie-300 is een onbemande locatie; er komt alleen zo nu en dan iemand langs om de installatie te controleren. Wanneer de winning is beeïndigd, brengen we de locatie terug in oorspronkelijke staat.