Jump menu

Main content |  back to top

Wat als er inderdaad aardgas zit?

Deze compacte winningsinstallatie blijft gedurende de productieperiode van 10-15 jaar staan.

Deze compacte winningsinstallatie blijft gedurende de productieperiode van 10-15 jaar staan.

Als er inderdaad aardgas zit, boren we gesteentemonsters uit de laag. In het laboratorium onderzoeken we of de kwaliteit van het aardgas goed genoeg is. Ook bepalen we of er voldoende aardgas in dit gasveld zit om het te produceren.

Zit er inderdaad voldoende aardgas in dit gasveld dan wordt de locatie gereed gemaakt voor productie. Dan plaatsen we een compacte winningsinstallatie op de boorput, ter grote van een fietsenschuur. Erna wordt tot winning over gegaan. De winningsperiode is zo’n 10 – 15/20 jaar.

Het kan ook zijn dat er niet voldoende aardgas wordt aangetroffen, dan wordt er geen winningsinstallatie op de put geplaatst en wordt de boorput op meerdere punten ondergronds afgesloten.