Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Tijdelijke werkzaamheden op NAM-locatie Havermeerweg te Beemster

Op 21 oktober starten we met de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op de gaswinning- en behandelingslocatie aan de Havermeerweg in Beemster. Het betreft hier voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de in dit voorjaar geboorde put in gebruik te kunnen nemen.

Om de put in gebruik te kunnen nemen moet een productie unit worden geplaatst. De voorbereidende civiele werkzaamheden starten deze week. Zodra die werkzaamheden zijn uitgevoerd kunnen we de nieuwe put ook testen. Dit zal vermoedelijk halverwege november zijn en hiervoor verschijnt een tijdelijke testinstallatie op de locatie.

Bij de test wordt gedurende een aantal uren gas afgefakkeld door middel van een kleine fakkelinstallatie van drie a vier meter hoog. Een gedeelte van de werkzaamheden kunnen we niet onderbreken en vinden dan ook’s-avonds en in de nacht plaats. Na het uitvoeren van de test wordt de testinstallatie weer van de locatie verwijderd. Wanneer de productietest van de nieuwe put is afgerond voeren we nog een korte capaciteitstest op de putten en de gasbehandelingsinstallatie uit. Deze test duurt circa een week.

Toekomstplannen

Volgend jaar komen we weer terug naar Noordbeemster, dan wordt naar alle waarschijnlijkheid in het tweede kwartaal van 2016 de tweede put geboord. Die staat nu gepland voor mei/juni 2016. Meer informatie over die boring kunt u te zijner tijd vinden op onze website, of op de Facebookpagina NAM in Noorbeemster