Jump menu

Main content |  back to top

Mokselbankwei in Moddergat

NAM gaat medio 2015 boren op de locatie aan de Mokselbankwei in Moddergat. Ter voorbereiding wordt de locatie in gereedheid gebracht.

Locatie Moddergat

NAM voert circa 12 boringen per jaar uit. Naar verwachting worden vanaf half september twee boringen uitgevoerd vanaf de NAM-locatie in Moddergat aan de Mokselbankwei. Deze werkzaamheden hebben als doel informatie te krijgen over de gesteentelaag waar aardgas in zit. Als de boring verricht is en uitwijst dat er voldoende winbaar aardgas in de ondergrond zit, wordt een compacte productie-installatie geplaatst om het aardgas te produceren.     

Sinds 2007 wint NAM al aardgas vanaf de gaswinningslocatie in Moddergat. NAM heeft vanaf deze locatie reeds drie putten geboord en is nu van plan om twee nieuwe putten te boren. Deze boringen zijn vergelijkbaar met de eerdere en worden uitgevoerd met dezelfde boortoren.

Hoeveel gas?

Gas vlam

Een stad als Amsterdam heeft 1 miljard kuub gas nodig om alle huishoudens van warmte, electriciteit en warm water te voorzien. NAM hoopt met deze boringen nog circa 1,5 miljard kuub gas extra in Moddergat te winnen.

De boortoren

Locatie Moddergat

De boring wordt uitgevoerd met behulp van een moderne boorinstallatie met een hoogte van ongeveer 46 meter. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt.

Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden, indien nodig, op en rondom de locatie diverse voorzorgsmaatregelen genomen.

De boortoren is alleen bedoeld voor het boren van de putten, want door de boring worden de boven- en ondergrond met elkaar in verbinding gebracht. Nadat de putten geboord zijn kijkt NAM of er daadwerkelijk gas zit in het gasreservoir aanwezig is en of het gas ook naar boven wil stromen.

Kleine velden

Om nog lang verzekerd te blijven van Nederlands aardgas heeft de overheid in de jaren ’70 besloten om het Groningen-gasveld te sparen en eerst het gas uit de 175 kleine velden te produceren. We moeten optimaal gebruikmaken van onze bodemschatten. Aardgaswinning via dit zogenaamde kleine-veldenbeleid is arbeidsintensiever, maar succesvol. Al deze kleine gasvelden in Nederland leverden tot nu toe evenveel op als het halve Groningen-veld.

Geluidsmonitoring

Tijdens de boring meten we met behulp van gevoelige microfoons voortdurend het geluid. Daarmee houden we in de gaten of de afgesproken geluidsnormen niet worden overschreden. U kunt het gemeten geluidsniveau hier ook zelf bekijken.

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Indien er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u gedurende 24 uurper dag contact opnemen met de Centrale meldkamer van de NAM, 0592-364000. Ook kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Jan Dekker van de afdeling Vergunningen & Grondzaken, via telefoonnummer 0592-368320.