Jump menu

Main content |  back to top

NAM zal tot 2015 aan het werk zijn bij de gasopslag Norg. Dit kan overlast geven voor de omgeving. Wij doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door verplichte rijroutes vast te stellen. Maar ook door licht af te schermen als er geboord wordt. En door de boring uit te voeren met een hypermoderne, stille boorinstallatie.

Woont u in de buurt van de gasopslag Norg, dan kunt u last hebben van het geluid en van het licht van de bouwactiviteiten. In principe voeren we alleen bouwactiviteiten uit tussen 7.00 en 19.00 uur. Soms is het nodig om door te werken tot 22.00 uur en in de weekenden. Dit zullen ‘stille’ bouwwerkzaamheden zijn die geen verdragend geluid opleveren.

NAM meet het geluid continu om snel actie te kunnen ondernemen als dat nodig is. We hebben we goede verlichting nodig om zorgvuldig en veilig te kunnen werken. Om hinderlijke uitstraling naar buiten te voorkomen, schermen we het licht af. En ’s nachts proberen we het licht tot een minimum te beperken.

Booractiviteiten

NAM zal per jaar 1 of 2 putten boren. Daarvoor gebruiken we een hypermodern boortoren die stiller werkt dan de traditionele boortoren. Een geluidsarme, maar geavanceerde stroominstallatie vervangt de traditionele dieselgeneratoren. Het duurt ongeveer 3 maanden om een put te boren. Als we 2 putten in een jaar boren, duurt de boorperiode zo’n 5 maanden aaneengesloten. In die periode gaat de boring continu door: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het is mogelijk dat er een enkele keer geheid wordt. In dat geval werken we zoveel mogelijk met schroefpalen die niet worden ‘geslagen’.

Transport

Tijdens de bouw- en de boorperiodes rijden er meer auto’s en vrachtauto’s naar de locatie om materialen en medewerkers te vervoeren. Samen met de betrokken gemeente(n) en omwonenden heeft NAM hiervoor speciale rijroutes uitgestippeld. De chauffeurs zijn verplicht om langs deze routes te rijden. Zo  wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.