Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

NAM is de ondergrondse gasopslag Norg (UGS) aan het uitbreiden. Daarvoor heeft NAM in 2012 de eerste nieuwe put geboord. Vanaf 5 november tot 7 december 2012 gaat NAM de put gereedmaken voor productie. Daarbij zal NAM een bepaalde hoeveelheid gas moeten affakkelen. Dit gas is niet geschikt is om te gebruiken in de productie.

NAM voert de werkzaamheden uit met mobiele installaties. Daarmee spoelen we de put eerst door.
Daarna produceren we de put schoon via een testinstallatie (‘opschonen’). Daarbij gebruiken we een tijdelijke affakkelinstallatie.
Omdat we de werkzaamheden voor een deel niet kunnen onderbreken, moeten die werkzaamheden ook in de avond en in de nacht plaatsvinden. Wel voeren we de fakkelactiviteiten en de transporten zo veel mogelijk overdag uit.

 

Kapwerkzaamheden

Vanaf 5 november  zullen er bovendien kapwerkzaamheden plaatsvinden aan het bosje op ons terrein aan de kant van het puttenveld. Dit is haaks op de Westerstukkenweg, in de buurt van de picknickplaats. Uiteraard zal NAM in een later stadium opnieuw bosjes planten. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Noordenveld. Wij doen ons best om de overlast van de werkzaamheden voor de omwonenden tot een minimum te beperken.