Jump menu

Main content |  back to top

Locatie Krabburen

Het gesteente is niet poreus genoeg waardoor het gas niet vanzelf naar de boorput stroomt. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de doorlatendheid van het gesteente wordt vergroot en daarmee de gaswinning verbeterd. Hiervoor wordt de frack-techniek gebruikt. Begin november begint de NAM met deze werkzaamheden, naar verwachting is alles eind december afgerond. Dit is inclusief aan- en afvoer van benodigde installaties en materialen.