Jump menu

Main content |  back to top

Aangezien alle werkzaamheden van tijdelijke aard waren ziet de locatie er nu nagenoeg hetzelfde uit. 

Transport

Voor het aan- en afvoeren van alle tijdelijke installaties en materialen reden er vrachtwagens van en naar de locatie. In totaal zijn er, zoals verwacht, ongeveer 30 transporten per week geweest, waarbij er piek lag tijdens op- en afbouw. Er was een speciale rijroute ingesteld om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Licht en geluid

De NAM heeft ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt op de locatie. Deze was daarom verlicht. Het daadwerkelijke fracken van de put in de diepe ondergrond heeft enkele uren geduurd en heeft overdag plaatsgevonden. Dit heeft relatief veel geluid geproduceerd omdat er voor het fracken in een korte tijd veel druk opgebouwd moet worden via compressoren. Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat ook tijdens deze werkzaamheden het geluidsniveau binnen de vergunningsnormen is gebleven. 

Affakkelen van gas

Onderdeel van de werkzaamheden was het schoonproduceren van de gasput. Door het terugproduceren van de geïnjecteerde vloeistof heeft het eerste gas een hoog vochtgehalte. Dit eerste “natte” aardgas kan niet door NAM worden afgevoerd en is daarom afgefakkeld. Dit heeft gedurende ongeveer een week dag en nacht plaatsgevonden.