Jump menu

Main content |  back to top

Bij aanvang van de gasproductie stroomt het gas normaliter makkelijk naar het boorgat. Bij de gaswinningslocatie Warfstermolen was dit niet het geval. Om de gaswinning uit de put (WFM-2) op gang te brengen zijn daarom aanvullende werkzaamheden nodig. Deze moeten ervoor zorgen dat de doorlatendheid van het gesteente wordt vergroot en daarmee de gaswinning op gang komt.

Hiervoor wordt de zogenaamde fracking techniek toegepast. Eind maart start NAM met deze werkzaamheden, naar verwachting zijn de totale werkzaamheden midden april afgerond. Dit is inclusief aan- en afvoer van benodigde installaties en materialen.

Hieronder leest u meer over de geplande werkzaamheden, de gebruikte techniek en de gevolgen voor de omgeving.