Jump menu

Main content |  back to top

Hoe werkt het

Bij deze technologie wordt vloeistof onder hoge druk via de boorput in een gasveld gepompt. Door de hoge druk worden op gecontroleerde wijze plaatselijk scheuren in het gashoudende gesteente op circa 3,6 kilometer diepte gemaakt. De vloeistof bestaat uit water (90%), chemicaliën (2%) en kleine keramiek korrels (8%). De korrels blijven als opvulmiddel in het gesteente achter. Zij houden de gecreëerde scheuren open zodat het gas beter en sneller naar de boorput kan stromen. Meer dan de helft van de vloeistof wordt weer geproduceerd uit het gasveld, de rest blijft achter in het gashoudende gesteente.

Deze techniek wordt door NAM in Nederland al sinds de jaren ‘50 regelmatig en succesvol toegepast, zowel op land als op zee.

Gebruik van chemicaliën

De vloeistof die onder hoge druk wordt geïnjecteerd in het gasveld bevat ook een aantal chemicaliën, dit is noodzakelijk om werkzaamheden succesvol en effectief te laten zijn. De exacte samenstelling van de vloeistof verschilt per locatie, dit is maatwerk. De gebruikte chemicaliën zijn ondermeer nodig om wrijving te verminderen, bacteriegroei te voorkomen en corrosie tegen te gaan. Dit soort chemicaliën wordt ook in veel andere industrieën gebruikt.

De NAM voldoet aan bestaande Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Voor meer informatie kunt u de lijsten met gebruikte chemicaliën en hoeveelheden raadplegen. Na afloop van de werkzaamheden zullen hier ook de daadwerkelijk gebruikte chemicaliën en hoeveelheden worden gepubliceerd.

Wat de precieze nut en noodzaak van bepaalde chemicaliën is kunt u nalezen in de fact-sheet 'fracking' van NOGEPA.