Jump menu

Main content |  back to top

Alle werkzaamheden zijn van tijdelijke aard. Na de werkzaamheden ziet er locatie er nagenoeg hetzelfde uit.

Transport

Voor het aan- en afvoeren van alle tijdelijke installaties en materialen rijden vrachtwagens van en naar de locatie. In totaal verwachten we gemiddeld 30 transporten per week, waarbij er piek ligt tijdens op- en afbouw. Er is een speciale rijroute ingesteld om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Licht en geluid

NAM werkt ook ’s avonds en ’s nachts op de locatie. Deze is hierom verlicht. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Het daadwerkelijke fracken van de put in de diepe ondergrond duurt enkele uren en zal overdag plaatsvinden. Dit zal relatief veel geluid produceren omdat er op korte termijn veel druk opgebouwd moet worden via compressoren.

Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat ook tijdens deze werkzaamheden het geluidsniveau binnen de vergunningsnormen blijft en er geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Tijdens het op- en afbouwen van de installaties kan er ook kortstondig geluidsoverlast ontstaan. Deze werkzaamheden zullen zo gepland worden dat transporten en activiteiten met potentieel geluid zoveel mogelijk overdag plaatsvinden.

Affakkelen van gas

Onderdeel van de werkzaamheden is het schoonproduceren van de gasput. Door het terugproduceren van de geïnjecteerde vloeistof heeft het eerste gas een hoog vochtgehalte. Dit eerste “natte” aardgas kan niet door NAM worden afgevoerd en wordt daarom afgefakkeld. Dit zal gedurende ongeveer een week dag en nacht plaatsvinden.