Jump menu

Main content |  back to top

De overheid heeft begin jaren zeventig jaren besloten dat met voorrang het aardgas uit deze kleinere velden moet worden gewonnen. Zo wordt het grote Groningen-gasveld - de grote buffer - gespaard. Dit wordt het kleine-veldenbeleid genoemd. Het Warfstermolen gasveld is één van deze zogeheten kleine velden. Dit veld gaat in 2014 een aandeel in de aardgasproductie van Nederland leveren.

NAM is continu op zoek naar nieuwe velden. Door het inzetten van nieuwe technologieën, slim gebruik van bestaande infrastructuur en kostenverlagingen kunnen we steeds kleinere gasvelden economisch verantwoord in productie nemen. Daarnaast slagen we er steeds beter in om meer gas uit bestaande gasvelden te halen. Dit doen we ondermeer door injectie van zeepsop, plaatsen van compressoren en door het toepassen van de fracking technologie.

Dankzij het gebruik van de fracking techniek in Warfstermolen (WFM-2) kan er mogelijk 140 miljoen kubieke meter extra gas uit dit veld gewonnen worden dat anders in de ondergrond was achtergebleven. Dankzij inzet van dit soort technieken benutten we de Nederlandse bodemschatten optimaal. Dit draagt bij aan inkomsten uit aardgasbaten voor de overheid en daarnaast raakt de grote gasvoorraad in het Groningen-veld minder snel op.

Nederland is hierdoor bovendien minder afhankelijk van import, van bijvoorbeeld aardgas, uit het buitenland.