Jump menu

Main content |  back to top

De beoogde locatie ligt langs de A16 aan de Hoogzandweg te Ridderkerk. NAM heeft in 2013 een principeverzoek ingediend bij de gemeentes Ridderkerk en Barendrecht voor de aanleg van mijnbouwlocatie Zwaantje en een nieuwe boorput te boren, waar in het eerste kwartaal van 2015 een besluit over wordt genomen.

Mochten de plannen doorgaan, dan begint NAM op zijn vroegst in 2017 met een tijdelijke boring. Pas dan kan worden onderzocht of er daadwerkelijk gas aanwezig is. Alleen als het veld voldoende aardgas bevat, gaat NAM het gas winnen. NAM heeft momenteel diverse locaties in West-Nederland. NAM is niet geheel onbekend in Ridderkerk, tot midden jaren 90 won NAM olie in Ridderkerk.

Kleine-veldenbeleid

Nederlands aardgas komt voor een groot deel uit het grote gasveld in Groningen, met een volume van 2800 miljard m3. Daarnaast heeft Nederland 175 kleinere gasvelden, zoals deze bij Ridderkerk. Het beleid van de Nederlandse overheid is dat NAM eerst het gas uit kleine velden wint. NAM spoort deze gasvelden actief op door middel van computermodellen.

Om te verkennen of er ook daadwerkelijk aardgas in de bodem zit, boort NAM naar 3 kilometer diepte.Wanneer blijkt dat er voldoende aardgas in de bodem zit, wordt het aardgas gewonnen. Bij Ridderkerk verwachten we dat het circa tien tot vijftien jaar zal duren om het aardgas uit de bodem te halen.

Zwaantje nam

Afbeelding 1. De ligging van de mogelijke NAM-locatie Zwaantje

Gevolgen voor de omgeving

Voor de gaswinning gebruiken we een compacte productie-unit. Dat is een kleine installatie van ongeveer 12 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog. De verwachting is dat de gaswinning geen gevolgen heeft voor de natuur of de gebouwen door bodemdaling.

Mochten de plannen doorgaan, dan moeten een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd die voor extra transport, licht en geluid zorgen. Het gaat dan om aanleggen van een boorlocatie, boren met een tijdelijke boorinstallatie en het leggen van een leiding.

Op dit moment bevinden de plannen zich in de voorbereidende fase. Dat houdt in dat NAM in overleg is met belanghebbenden over de plannen. Hierna moet er toestemming verleend worden en de juiste vergunningen worden aangevraagd. Mochten de plannen doorgaan, dan zal in 2017 gestart worden met de boring. Hier gaan een aantal fases aan vooraf. Het project is in te delen in drie fases: de voorbereidingsfase, de boringsfase en de productiefase.