Jump menu

Main content |  back to top

Tijdens het boren

Omdat tijdens het boren nog geen aardgas uit de bodem wordt gehaald, heeft de proefboring geen effect op de bodem. 

Tijdens het winnen van aardgas

Waar gas uit de bodem wordt gehaald, is kans op bodemdaling. Het gas zit in de poriën van de zandsteenlaag, 3 kilometer onder het aardoppervlak. Daarboven zit een dikke kleilaag waar het gas niet doorheen kan. Als we gas uit de zandsteenlaag halen, drukt de aardlaag erboven die poriën in. Dit is een geleidelijk proces over een perdiode van tientallen jaren. Hierdoor onstaat geen schade aan gebouwen, maar kan wel gevolgen hebben voor de waterhuishouding.

Daarom wordt er altijd overleg gevoerd met de waterschappen zodat de grondwaterstand eventueel kan worden aangepast indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van de waterhuishouding. NAM wint al tientallen jaren gas in West Nederland. Er hebben zich nog nooit problemen voorgedaan bij onze activiteiten en er is nog nooit schade door ontstaan.De bodemdaling veroorzaakt door gasveld Donkersloot bedraagt naar verwachting tijdens winning minder dan 2 cm op het diepste punt.

Aardbevingen

NAM wint al tientallen jaren aardgas in Zuid-Holland uit kleine velden. In Zuid-Holland zijn geen aardbevingen als gevolg van gaswinning geweest. De kans op aardbevingen door gaswinning uit kleine velden is bijzonder klein. De volumes zijn vele malen kleiner dan het Groningen-veld en de samenstelling van de ondergrond is anders.