Jump menu

Main content |  back to top

LEES HIER meer over

Met de voorbereidingen zijn we begin 2013 begonnen. We overleggen met de overheid, en andere belanghebbenden en bereiden de vergunningen voor. Ook worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en andere belangstellenden.

Als de vergunningen rond zijn, dan kunnen we beginnen met de aanleg van een nieuwe boorlocatie. We boren een put en maken de locatie gereed voor gasproductie als blijkt dat er voldoende aardgas zit.

Wanneer er een winbare hoeveelheid aardgas is aangetroffen, leggen we een leiding om het gas te vervoeren en plaatsen we een kleine productie-installatie. Deze blijft tien tot vijftien jaar staan.