Jump menu

Main content |  back to top

De voorbereidingsfase is al in een vroeg stadium begonnen. NAM heeft overleg met de provincie Zuid-Holland en de gemeentes Ridderkerk en Barendrecht.

NAM vindt het belangrijk om belanghebbenden en omwonenden al in een vroeg stadium op de hoogte te brengen van onze plannen. We zijn vanaf begin 2013 in gesprek met de provincie Zuid-Holland en de gemeentes Ridderkerk en Barendrecht. Ook voor omwonenden is er gelegenheid tot overleg, in het najaar van 2014 organiseren we een inloopavond waar we omwonenden en andere belangstellenden inlichten over onze plannen. We vragen vervolgens de benodigde vergunningen aan.

Vergunningen

In het eerste kwartaal van 2015 willen wij een wijziging van het bestemmingsplan indienen. Zodra de gemeente instemt met ons voorstel om gas te winnen, vragen we de vergunningen aan die nodig zijn. In overleg met de gemeentes is tot de meest geschikte locatie om aardgas te winnen besloten, zo ook het traject waar straks de leiding moeten komen te liggen. Ook wordt er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de milieu-effecten. Hieruit volgt een project Milieu Effect Rapportage (MER). Op basis hiervan besluit de gemeente Ridderkerk en Barendrecht of zij de vergunningen verlenen.

In gesprek blijven

In de loop van het traject blijft NAM in gesprek met de omwonenden en andere belanghebbenden. Dat doen we door persoonlijke gesprekken te voeren, inloopavonden te organiseren en nieuwsbrieven rond te sturen. Ook is er een contactpersoon die omwonenden altijd kunnen benaderen met vragen en opmerkingen. Op deze manier doorlopen we het traject in goed overleg en lossen we eventuele problemen direct op.