Jump menu

Main content |  back to top

Als de plannen doorgaan, voert NAM op zijn vroegst in 2017 een boring uit. Dit gebeurt met een tijdelijke boorinstallatie en duurt ongeveer twee maanden. Doel van de boring is om uit te vinden of er inderdaad aardgas zit in de bodem.

Aanleg locatie

Het gasveld bevindt zich onder bedrijventerrein Donkersloot. Na overleg met onder meer de provincie Zuid-Holland is gekozen voor een locatie langs de A16 aan de Hoogzandweg te Ridderkerk (we noemen de locatie ‘Zwaantje’). Om de proefboring te kunnen doen, leggen we een asfaltplaat aan van 75 x 100 meter aan. Dit duurt ongeveer tien weken.

Afbeelding 1. De ligging  van de mogelijke NAM-locatie Zwaantje

Tijdelijke boorinstallatie

Op het asfalt van de locatie zetten we de boorinstallatie van 30 meter hoog. In de boortoren hangt een lange pijp met aan het einde een beitel. Die boort een gat in de grond tot de bodemlaag waar het gas zich in bevindt, zo’n 3 kilometer onder het aardoppervlak.Vervolgens onderzoeken we of er inderdaad aardgas zit in die aardlaag. Een put boren duurt ongeveer 2 maanden. Daarna voeren we de boorinstallatie weer af.

Afbeelding 2

Afbeelding: De tijdelijke boortoren

Wat als er inderdaad aardgas zit?

Als er inderdaad aardgas zit, boren we gesteentemonsters uit de laag. In het laboratorium onderzoeken we of de kwaliteit van het aardgas goed genoeg is. Ook bepalen we of er voldoende aardgas in dit gasveld zit om het te produceren.

Zit er inderdaad voldoende aardgas in dit gasveld dan gaan we door naar fase 3: de locatie gereedmaken voor productie. Het kan ook zijn dat er niet voldoende aardgas zit, dan wordt de locatie weer opgeruimd en in oorspronkelijke staat hersteld.

Omwonenden

Als de werkzaamheden doorgaan, zullen omwonenden dit tijdelijk merken aan het transport, het geluid en het licht. Het boren zelf gaat dag en nacht onafgebroken door. Ook zijn er 24 uur per dag medewerkers van NAM aanwezig.

Transport

Tijdens het bouwen en afbreken van de boorinstallatie voeren we materialen aan en af. Er zijn ongeveer 60 vrachtwagens nodig om alles aan en/of af te voeren. Dat duurt een paar dagen. We houden goed rekening met een veilige verkeerssituatie. De chauffeurs rijden bijvoorbeeld langs een route die we van tevoren hebben afgesproken met de gemeente en omwonenden.

Geluid

We houden ook rekening met het geluid. Doordat er voldoende afstand is tot nabijgelegen woonhuizen en bedrijven zal er geen geluidshinder ontstaan. Tijdens de boring zal op 240 meter van de locatie maximaal 50 decibel te horen zijn. We proberen het geluid zoveel mogelijk te beperken door geluidwerende schermen aan te brengen. Dit geluidsniveau is dusdanig laag, dat het wordt overstemd door het verkeer op de A16.

Licht

Aangezien een boring 24 uur per dag doorgaat, is de locatie ’s nachts verlicht. We doen ons best om het licht zoveel mogelijk af te schermen, zodat de uitstraling naar de omgeving minimaal is.